Hjem
Ansattsider
Nyhet

Sperring av parkeringsplasser.

Parkeringsplassene på nordsiden av Allègaten 70 er sperret av.

Parkering nordsiden av Allegaten 70 er stengt
Foto/ill.:
UiB, Eiendomsavdelingen

Som flere sikkert har fått med seg så er parkeringsplassene på nordsiden av Allègaten 70 blitt sperret av.

Det pågår graving for tekniske installasjoner i området og parkeringsplassene vil ikke være tilgjengelige i lengre tid fremover.

Etter hvert som arbeidene beveger seg fremover vil byggeplassen og sperringene utvides, ved evt. endringer i parkeringssituasjon blir ny varsling lagt ut.

Grunnet trafikk inn og ut av området ber vi om at det ikke parkeres foran innkjøringen til byggeplassen.

Vi beklager ulempene dette medfører og håper området kan tilbakeføres så snart som mulig.