Hjem
Ansattsider
Nyhet

Spørsmål og svar om koronaviruset for UiB-ansatte

Har du spørsmål om hvilke følger koronautbruddet vil få for deg som arbeider ved UiB? Her vil du finne svar på aktuelle spørsmål.

Spørsmål om svar om koronavirus til deg som er UiB-ansatt
Foreløpig er rådet fra helsemyndighetene å følge reiserådene fra FHI, og ellers opprettholde normal virksomhet og følge anbefalinger for god smittehygiene.
Foto/ill.:
Colourbox.com

UiB følger råd fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.

Her vil du finne svar på en del spørsmål om hvordan du skal forholde deg til koronaviruset:

Hva vil skje med eksamensavviklingen denne våren?

Fakultetene vil gjennomføre alternative digitale løsninger og vurderingsformer. Så snart ny vurderingsform er vedtatt, vil studentene finne informasjon om det på det enkelte emnet i Mitt UiB.

Her finner du informasjon om undervisning og eksament på digitale flater for undervisere og studenter

Er du en phd-kandidat som tar kurs eller fag ved UiB?

Vennligst sjekk Mitt UIB for informasjon om endringene som gjelder dine kurs. Universitetet jobber med å finne gode alternative løsninger for eksamen. Hvis du har andre henvendelser, ta kontakt med infosentrene ved ditt fakultet.

Hva skjer med disputaser?

Det er nå besluttet at alle disputaser ved Universitetet i Bergen skal gjennomføres digitalt under utbruddet av COVID-19.

Les mer om dette her

Får jeg fri til å passe barn ved stengte skoler og barnehager?

Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt. Stortinget vedtok 20.03.20 å doble antall omsorgsdager ut 2020. Dermed har foreldre med barn som fyller 12 år i 2020 og yngre barn: 

 • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn 
 • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn 
 • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har 
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager 

Det blir mulig å overføre omsorgsdager mellom foreldre. Dette gjøres for å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid. Slik overføring må meldes til NAV. For utfyllende informasjon om omsorgsdager kan ansatte henvende seg til Serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner. Det finnes også utfyllende informasjon på nav.no 

UiB yter omsorgspenger opptil tre stønadsdager. Deretter yter trygden omsorgspengene. UiB forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra NAV for det antall dager som overstiger tre. Det er viktig at den ansatte registrerer slikt fravær i HR-portalen. 

Dersom det blir behov for flere omsorgsdager kan UiB etter søknad, innvilge velferdspermisjon. 

Hva blir følgene for planlagte arrangementer ved UiB denne våren?

Planlagte arrangementer er avlyst inntil videre.

Jeg hadde planlagt en reise  – hva gjør jeg?

Alle tjenestereiser er avlyst. Følg med på UD sine reiseråd og råd fra Folkehelseinstituttet, samt råd fra lokale myndigheter. Her finner du mer informasjon om kansellering av tjenestereiser.

Jeg arbeider på en av UiBs klinikker. Hvilke råd gjelder for meg?

UiB-ansatte som har klininsk undervisning eller er i kontakt med pasienter skal følge rådene som Folkehelseinstituttet gir til helsepersonell. Retningslinjene gjelder også administrativt ansatte på steder med pasientkontakt.

  Bør jeg unngå å benytte offentlig transport?

  Helsemyndighetene oppfordrer alle om å unngå offentlige transportmidler hvis det er mulig.

  Er søkandsfristene for eksternfinansierte prosjekter endret? 

  Viktig, bekreftet informasjon vil bli lagt ut her fortløpende. 

  Jeg trenger tilgang til kontoret eller et annet UiB-bygg. Hva gjør jeg?

  Blir det egne tiltak for stipendiater og postdoktorer som blir forsinket i prosjektet? 

  UiB skal vise smidighet i vurderingene, slik at ansatte fra disse gruppene får forutsigbarhet i sin arbeidssituasjon. Spørsmål om forlengelse håndteres på fakultetsnivå. Mer info finner du her. 

  Kan jeg bli permittert? 

  Staten permitterer ikke ansatte etter gjeldende regelverk. UiB har anledning til å omdisponere ansatte midlertidig for å ivareta oppgaver og funksjoner. 

  Er det endringer i ordningene for ferie, egenmelding og permisjoner? 

  Når vil bibliotekene åpne igjen? 

  Tilgang til de fysiske bibliotekarealene er avhengig av når campus ved UiB kan åpne for studentene, og om campus blir helt åpent for alle eller om det blir tilgangbegrensinger. Universitetsbiblioteket sine tjenester er ellers åpne digitalt, dvs. kurs, veiledning, tjenester til forskere og chat. Om studentene eller ansatte har behov for å få tak i litteratur, anbefaler vi at de tar kontakt med Universitetsbiblioteket digitalt, dvs via chat eller epost (se UBs hjemmeside: https://www.uib.no/ub).