Hjem
Ansattsider
Nyhet

Hilsen fra vernetjenesten

Ta vare på deg selv og andre, en hilsen fra Universitetets hovedverneombud.

Kjære kollega!

Vi har nå lagt bak oss de 3 første ukene med alternative måter å utføre arbeidsoppgavene våre på her ved UiB. Det er imponerende hvordan hver og en har snudd seg rundt og tatt i bruk nye digitale arbeidsflater.  Hjemmekontor er blitt den nye normalen for mange av oss, og arbeidsfellesskapet vi er så vant med å ha på jobben skjer nå gjennom digitale medier som for eksempel SKYPE og TEAMS.

Digitalt arbeidsmiljø 

Vernetjenesten har fått mange tilbakemeldinger på at man savner det sosiale i arbeidsfellesskapet, og vi vil derfor oppfordre hver og en av dere til å ta initiativ til sosiale møtepunkter som for eksempel virtuell morgenkaffe, avdelingstrim eller virtuell lunsj i tillegg til møtevirksomhet og andre arbeidsoppgaver.

I disse dager har jeg selv brukt litt ekstra tid på å ta kontakt med kollegaer på UIB for å høre hvordan det går med dem i ny arbeidshverdag og at de har det bra. Kanskje en ide at vi alle setter av litt tid til å ringe en kollega, eller lage til en virtuell felles lunsj med dem man til vanlig spiser lunsj med.

Anbefaler nettsiden om digitalt arbeidsmiljø, og kanskje spesielt siden som omhandler ergonomi på hjemmekontoret

Vil minne om at verneombudene er en viktig og tilgjengelig kanal for alle ansatte også i disse koronatider.

Du kan fortsatt ta kontakt med verneombudet i ditt område dersom det gjelder saker det er naturlig å involvere dem i.

Liste over verneombud på UiB (kun tilgjengelig når man er koblet på UiB-nettet, som du kan få hjemme om du bruker VPN eller «saksbehandler.uib.no» som omtales på koronasidene på UiB)

Helt til slutt ta vare på deg og selv og dine i denne tiden.

God påske!

June-Vibecke K Indrevik

Universitetets hovedverneombud

Tilknyttet innhold