Hjem
Ansattsider
Parkering

Reduserer antall parkeringsplasser

Universitetet i Bergen reduserer antallet parkeringsplasser for ansatte og studenter med 130 plasser fra 1. juli.

Biler på parkeringsplass illustrasjon
UiB reduserer antallet parkeringsplasser på campus.
Foto/ill.:
Colourbox

Bilbruken til og fra arbeid har direkte miljøkonsekvenser i form av utslipp og svevestøv, og ønsket om å redusere miljøpåvirkningen, gjør at UiB nå kutter en del parkeringsplasser og innfører avgift på parkering for ansatte og studenter. (Se priser nedenfor)

De 130 plassene som skal kuttes i første omgang er spredt utover på universitetets område. Størsteparten på 65 plasser fjernes på Haukeland, i tillegg gjøres 20 ansattplasser ved Odontologisk institutt om til pasientparkering for pasienter til Alrek-bygget som står klart i høst.

En del av parkeringsplassene som fases ut er på større anlegg som skal brukes til andre formål. Enkeltplasser og noen mindre parkeringsanlegg skal gjøres om for å åpne opp uteareal ved universitetets bygninger til grønne områder.

Fra 1. juli vil det heller ikke være mulig for de enkelte enhetene å ha reserverte plasser. Alle plassene som i dag er reservert blir gjort om til frie plasser, og alle ansatte og studenter får mulighet til å parkere på disse plassene.

Ansatte og studenter med barn i barnehage og 1. klasse har anledning til å søke om reservert plass i parkeringshus i Dokkeveien og på Haukeland.

Reise miljøvennlig

Samtidig som Universitetet i Bergen reduserer antallet parkeringsplasser, gjøres det flere tiltak for å få ansatte og studenter til å reise mer miljøvennlig. UiB jobber blant annet for å få rabatter på sykkelservice for studenter og ansatte, oppfordre ansatte til å delta på «Sykle til jobben 2020», er i dialog med Syklistenes Landsforening og jobber kontinuerlig for å forbedre garderober, sykkelparkering og andre fasiliteter.

Videre undersøkes mulighetene for en «hjem-jobb-hjem ordning» som kan gjøre det lettere for hver enkelt ansatt og student å velge klimavennlige måter å reise til og fra studiested og arbeidssted.

Parkeringsavgift:

Parkering på frie ansatt/studentplasser:
Parkering registreres og betales av den enkelte ansatte/ student i APP eller på PC
Inntil 6 timer – kr.50,-
Utover 6 timer, maks per dag – kr. 80,-

HC-parkering bevegelseshemmede:
Må «kjøpe» parkeringstillatelse i appen til kr. 0,- - kan kun benyttes på avsatte HC-parkeringsplasser og sammen med kommunalt parkeringsbevis for HC
Kan «kjøpe» parkeringstillatelse for 3 mnd. eller 6 mnd.

Fast reservert garasjeplass:
(Dokkeveien og Haukelandsområdet)
Tildelt på årsbasis etter søknad fra ansatte/studenter:
Ett kalenderår – kr. 9000,-

Pasientparkering:
Det er innført betaling for pasienter i odontologibygget fra 02.03.20 med følgende satser:
Kr. 10,- per ½ time de 2 første timene
deretter kr. 10,- per time.