Hjem
Ansattsider
Intern melding

Info om post, transport, materiell og campusbuss sommeren 2020.

Postkasse
Foto/ill.:
Colourbox

På grunn av situasjonen vedr. Korona kan det bli endringer på kort varsel dersom det blir endringer i myndighetenes anbefalinger eller UiBs retningslinjer.
Endringer vil varsles på Ansattsidene under meldinger.

Inntil videre praktiseres kun en sjåfør pr bil, og løsning av oppdrag vil derfor bli tilpasset dette.

POST: både intern og ekstern post
Fra og med mandag 22.juni til og med fredag 14. august vil det kun bli kjørt 1 – en - post runde per dag, grunnet ferieavvikling.
Vi ber om at enheter, institutt og fakultet som holder stengt i løpet av sommeren, melder fra om dette så snart som mulig.

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen:
Tlf kontor: 55 58 20 71           Mobil: 905 04 899      E-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no

CAMPUSS BUSS:
Campusbussen er stengt inntil videre. Det vil bli gjort en vurdering etter ferien om den skal gå i rute igjen fra slutten av august.
I så fall vil dette bli bekjentgjort medio august på Ansattsidene under meldinger.

TRANSPORT OG MATERIELL SEKSJONEN:
Vi avvikler ferie i juli og første halvdel av august. Det vil kun være èn ansatt tilgjengelig for oppdrag i denne perioden. Kun enkle monteringsoppdrag og transportoppdrag vil bli gjennomført.
Større flyttinger som krever mer enn 2 personer må da enten bestilles hos vår rammeavtalepartner Relokator, eller vente til medio august.

Kontaktdata Relokator: Merethe.Sandvik.Hjortland@relokator.no  Mobil: 416 74 844

 

Vi ønsker alle våre kunder en flott og formidabel sprek sommer i Norge.

Med vennlig hilsen
Sverre Pettersen
Leder Transport og parkseksjonen