Hjem
Ansattsider

Innføring i HMS ved KMD

Innføring i HMS ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Hovedinnhold

Målgruppe
Målgruppen er ansatte og studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design. Kurset er først og fremst rettet mot ansatte og studenter som gjør arbeid som kan være risikofylt eller som ofte oppholder seg i områder hvor det foregår risikofylt aktivitet, men anbefales for alle ved fakultetet.

Om kurset
Etter endt kurs skal ansatte og studenter ha kunnskap om og forståelse av HMS-rutiner ved Fakultet for kunst, musikk og design. Kurset gir blant annet opplæring i lover og forskrifter, personlig verneutstyr, kjemikalieregisteret EcoOnline, sikker jobb-analyse og avfallshåndering. 

Ta kurset her!