Hjem
Ansattsider
Etikk til frokost

Medforfatterskap - et stridens eple

Det hevdes i dag at en av fire artikler innen medisin og naturvitenskapelige fag inneholder uberettigete forfatterskap. Stipendiater presses av seniorforskere, og impaktfaktorer inflateres.

Etikk til frokost
Redelighetsutvalget inviterer til frokostmøte om medforfatterskap - et stridens eple
Foto/ill.:
UiB

Fredag 30. oktober er det digital etikkfrokost med Knut W. Ruyter, Vitenskapsombud ved UiO, vil holde foredrag om:

Medforfatterskap - et stridens eple

Det hevdes i dag at en av fire artikler innen medisin og naturvitenskapelige fag inneholder uberettigete forfatterskap. Stipendiater presses av seniorforskere, og impaktfaktorer inflateres. Disse forholdene har man forsøkt å bøte på gjennom bl.a. Vancouver-reglene og Dora-erklæringen, men kriteriene er vanskelig å tolke og anvende eller blir ikke fulgt i praksis. Finnes det noen muligheter for å løse strid om forfatterskap? Bør Universitetet fastsette egne retningslinjer og etablere rutiner for å redde markspiste epler?

Knut W. Ruyter, professor dr. philos., Det teologiske fakultetet, UiO. Tidligere avdelingsdirektør for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk helseregion sør og øst, og nylig utnevnt som Vitenskapsombud for alle fagområder ved UiO. UiOs Vitenskapsombud har en egen nettside:
https://www.uio.no/om/organisasjon/vitenskapsombud/