Hjem
Ansattsider

Informasjonsmøte om nytt styringssystem for sikring av bygg og verdier

UiB har vedtatt nytt styringssystem. Styringssystemet med dets overordnede mål, strategier og retningslinjer, utgjør et overordnet rammeverk for hvordan arbeide systematisk med å sikre UiB sine bygg og fysiske verdier.

Målgruppe

Fakultetsdirektører, ansatte dekaner, instituttledere, avdelingsdirektører, ansatte med ansvar for sikkerhet og beredskap

Program

  • Gjennomgang av hovedtrekkene i nytt styringssystem og hva dette har å si for enhetene 
  • Veien videre
  • Eventuelle spørsmål

Praktisk info

  • Gjennomgangen holdes på norsk i programmet Zoom. Invitasjon mottas før start
  • Det vil bli holdt pause underveis 
  • Dere er velkommen til å sende spørsmål eller problemstillinger i både forkant og etterkant av møtet