Hjem
Ansattsider

Reiseregning

Du kan enkelt registrere reiseregning i DFØ appen og i selvbetjeningsportalen.

Hovedinnhold

For omfattende reiser med mange reisemål og kvitteringer, kan det være lurt å bruke selvbetjeningsportalen, men det er i utgangspunktet mulig å gjøre alt i DFØ-app-en. 

Slik leverer du reiseregningen i DFØ appen:  
Brukerveiledning for å registrere reiseregning i appen. 

Slik leverer du reiseregning i selvbetjeningsportalen: 
Brukerveiledning for å registrere reiseregning i portalen. 
Video om hvordan registrere reiseregning.

Regelverk knyttet til reiser

Utgifter til reise, kost, overnatting og andre utlegg ved tjenestereiser dekkes etter de regler, satser og legitimasjonskrav som er fastsatt i statens personalhåndbok.