Hjem
Ansattsider
Informasjon til HR-medarbeidere og saksbehandlere

Betalmeg

“Betal meg” er en selvbetjeningsløsning der eksterne kan sende inn reiseregninger og utgiftsrefusjoner. Denne siden gir informasjon om hvordan man legger inn oppdragstakere i løsningen.

Hovedinnhold

Førstegangstilgang - Betalmeg

For å kunne bruke løsningen “Betal meg” eller DFØ app, må UiB/oppdragsgiver gi ekstern bruker tilgang. 

De som skal bruke Betalmeg må være registrert i SAP. Kontaktperson på UiB må sende inn følgende informasjon på vegne av ekstern bruker:

 • Fornavn og etternavn 
 • Norsk fødsels- og personnr.
 • Privat adresse (med gateadresse, postnummer og land) 
 • Privat e-postadresse 
 • Mobilnummer med landkode (aktiv mobil som brukes) 
 • Bankkontonummer. Hvis det er en utenlandsk konto, må bankinformasjon lastes opp som vedlegg.
 • Kontering hvor kostnaden skal belastes for den eksterne
 • Organisasjonsnavn 
 • Koststed (navn og nummer) 
 • Delprosjekt (navn og nr.) 
 • Startdato for reise/Dato for utlegg

Hvis personen er utenlandsk, må det også sendes inn bilde av pass.

Denne informasjonen sendes via UiBhjelp til gruppen: Lønn. Klikk her for å komme til UiBhjelp  

Ekstern bruker vil etter registrering i SAP motta en e-post med informasjon om tilgang, og logger så videre på via ID-Porten. De kan bruke MinID, BankID, BankID på mobil for å logge på.  

Utenlandske bruker tofaktorløsning og vil motta engangspassord på SMS ved pålogging

Timelønnede med kontrakt skal bruke selvbetjeningsportalen.

 

Brukerstøtte Betalmeg og veiledning til utfylling av reiseregning og utgiftsrefusjon 


Det er laget en egen veiledning for utfylling av reiseregninger for ikke-ansatte

Oppdragstaker finner mye hjelp når de logger inn i Betalmeg. DFØ sin chatbot Lara er et hjelpemiddel i Betalmeg som kan gi hjelp og veiledning. DFØ kan også kontaktes på telefon +476 400 18 659 eller e-post på lonn@dfo.no