Hjem
Ansattsider
Ansatt informasjon

Tid og fravær

Arbeidstid og fravær, som sykefravær, ferie og permisjon, skal registreres i selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.

Hovedinnhold

Arbeidstid 

Arbeidstid skal registreres fortløpende i selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen. 

Brukerveiledning: 

Regelverk: 

Fravær 

Planlagt fravær slik som ferie og permisjoner skal avtales med leder god tid i forveien.  

Brukerveiledning 

Permisjoner  

Brukeveiledning 

Regelverk: 

Sykefravær 

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal leder ha beskjed om dette samme dag, eller så snart som mulig. 

Brukerveiledning:

Reglervek:

Ferie 

Ansatte skal søke om ferie i god tid før 1.mai.  

Brukerveiledning:

Regelverk :

  • Ferie (Medarbeiderhåndboken)