Hjem
Ansattsider
-

Ansettelse til avgang

Roller og rutiner knyttet til ansettelser, lønnsdata, endringer i arbeidsforhold og fratredelse.

Hovedinnhold

Rutinebeskrivelser og systemopplæring:

Sidegjøremål