Hjem
Ansattsider
ePhortekurs for ledere

ePhortekurs for brukere med rollen Leder/saksfordeler

I kurset vil vi blant annet se på følgende:

•    Ledersøk i venstremenyen
•    Fordele post i ePhorte
•    Bestille brukerroller, stenge brukerroller
•    Delegering av oppgaver
•    Stedfortreder (tidsbegrenset tildeling av andre brukerroller)
•    Funksjonen “Fungerer for”
•    Godkjenne (enkel, flyt)
•    Når nyansatte, når folk slutter
•    Kontrollpunkter ved plutselig fravær av ansatt