Hjem
Ansattsider
-

Timelønnet arbeid

Her kan du som er timelønnet finne mer informasjon om timelønn, hvordan du sender inn timeliste for å få utbetalt timer, og hva du gjør hvis du får timelisten din i retur fra saksbehandler.

Hovedinnhold

Timelønnet personale skal lønnes i henhold til inngått arbeidskontrakt i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten. Hovedlønnstabell for staten. Kontrakt skal normalt inngås før arbeidsforholdet starter. Timelønn utbetales alltid med hovedlønnsutbetaling 12. hver måned. 

Timelister skal føres i Selvbetjeningsportalen eller i DFØ-appen fortløpende daglig. Du må huske å sende inn timene i slutten av hver måned, ellers får du ikke betalt. Timene må ikke samles opp over flere måneder.

Det er svært viktig at alle timer registreres før sluttdato for kontrakten. Når kontrakten er utløpt blir du utestengt fra systemet, og kan ikke registrere timer lengre. Det er da betydelig merarbeid for universitetet å åpne opp igjen for deg.

Feriepenger utbetales i juni i neste kalenderår. 

Brukerveiledninger