Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe A

Cecilie Schou Andreassen

Hovedinnhold

Jeg er utdannet cand psychol ved UiB 2002, spesialist i klinisk psykologi 2009, PhD 2009 og fikk professorkompetanse i 2015 i klinisk psykologi samt i organisasjonspsykologi/HRM. I 2018 fikk jeg professorkompetanse i helsevitenskap.

Jeg har bred forsknings-, klinisk- og organisasjonspsykologisk erfaring fra både offentlig og privat sektor. Jeg har arbeidet som organisasjonsrådgiver i 10 år for Right Management, samt 12 år i rusfeltet i ulike kliniske og lederroller. Jeg har vært hovedtillitsvalgt med forhandlingsansvar for NPF – Norsk psykologforening over en sjuårs periode. Siden 2016 har jeg arbeidet som professor ved Institutt for klinisk psykologi med forskningsopphold på Yale School of Medicine og UCLA School of Medicine. De to siste årene har jeg hatt permisjon og vært engasjert som professor ved UiS hvor jeg har bidratt til oppbyggingen av en bachelorgrad i psykologi samt satt i rektors strategigruppe for området helse og velferd 2021-2030.

Jeg har i mitt universitetsliv opplevd mye dårlig, autoritær og lite transparent ledelse og stiller til valg for å bidra til mer demokratiske og åpne prosesser som best jeg kan.

Jeg vil gjennomgående holde et kritisk blikk på styrets arbeid ut fra de verdier jeg mener universitet må holde i hevd;

  1. Åpne demokratiske prosesser.
  2. Faglig eierskap til beslutninger.
  3. Tiltro til at fagmiljøer selv kan ta beslutninger om best anvendelse av sine midler.
  4. En verdibasert ledelse som tilrettelegger for og ikke overstyrer forskning og faglige beslutninger.
  5. Høy etisk standard i ansattes arbeid i alle deler av organisasjonen.

Jeg tenker at styret så langt som mulig skal legge til rette for at ansatte skal kunne utføre universitetets kjerneaktiviteter ut fra deres særskilte kunnskap om sine fagområder og ikke bidra til den ytterligere toppstyring vi ser i samfunnet forøvrig.

Som organisasjonspsykolog og tidligere konsulent mener jeg at et universitet med sterkt spesialiserte og dedikerte forskere og undervisere ikke er egnet for denne type styring.

Tilsvarende er jeg skeptisk til den ytterligere byråkratisering av universitetene som følger av ønske av å styre forskningens retning og innhold.

Rektorvalgkampen har avdekket at vårt universitet henger etter lønnsmessig. Jeg ønsker at styret skal rette opp denne skjevheten og bidra til at vårt universitet også når det gjelder lønn skal være en attraktiv arbeidsplass. Styret kunne eksempelvis starte med et partssammensatt lønnsutvalg som gikk gjennom og dokumenterte i detalj de skjevheter som bidrar til dette, slik at tiltak kan iverksettes.

Den seneste saken om praksisportalen har vist at styret må vektlegge høy etisk standard og ikke bare at UiB forholder seg innenfor lovverket.

Det å arbeide kreativt og finne gode problemstillinger krever opplevd trygghet på arbeidsplassen og et godt psykososialt miljø. Trakassering, mobbing og konflikter på arbeidsplassen krever faglig god håndtering. Jeg har selv, som klinisk psykolog, opplevd hvordan et godt faglig miljø har forvitret, og folk har gått inn i sykemeldinger. Jeg vil i et styreverv så langt som mulig arbeide for at enhver arbeidstaker ved UiB skal føle trygghet i sin arbeidssituasjon og oppleve glede ved sitt arbeid.

Lenke til relevante personlige nettsider:

https://www.uib.no/personer/Cecilie.Schou.Andreassen

https://www.linkedin.com/in/cecilie-schou-andreassen-2b2a5a20/

https://www.researchgate.net/profile/Cecilie-Andreassen