Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe A

Dániel Péter Biró

Hovedinnhold

Jeg studerte i Ungarn, Tyskland, Sveits og Østerrike før jeg i 2004 mottok en doktorgrad fra Princeton University. Ved University of Victoria i Victoria, BC, Canada var jeg Assistant Professor fra 2004-2009 og Associate Professor fra 2009-2018 i komposisjon og musikkteori. I 2011 var jeg gjesteprofessor ved Utrecht University og fra 2014-2015 var jeg en forsker ved Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University. I 2015 ble jeg valgt til College of New Scholars, Scientistsand Artists of the Royal Society of Canada, og i 2017-2018 var jeg Guggenheim Fellow. Siden 2018 har jeg vært førsteamanuensis ved Griegakademiet og i 2019 fikk jeg opprykk til professorfor komposisjon.

Jeg stiller som kandidat til universitetsstyret ved Universitetet i Bergen fordi jeg mener at min erfaring som tverrfaglig forsker med internasjonal erfaring vil hjelpe å gi viktige perspektiver på retning og mål for universitetet. Etter mange års erfaring innen undervisning, forskning og administrasjon i USA, Canada, Nederland og Norge, har jeg fått kunnskap om hvordan jeg kan utvikle retningslinjer og rammer for å styrke undervisning og forskning. Som en del av universitetsstyret, ønsker jeg å lage rammeverk for økt forskningsutbytte og demokratisk åpenhet ved UiB. Samtidig ønsker jeg å jobbe for å fremme mangfold og likestilling i undervisning, forskning og administrasjon ved Universitetet i Bergen.