Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe A

Lars Henrik Smedsrud

Hovedinnhold

Maverick?

Dersom jeg skulle bli funnet tilliten verdig å havne i styret ved Universitetet i Bergen – så vil jeg ha en fanesak; fravalg. Jeg mener at alle vi som er ansatt ved dette flotte universitetet er over gjennomsnittlig arbeidsomme og genuint interessert i våre individuelle fag. For de langt fleste av oss involverer denne faglige interessen også det å bidra til å levere kunnskapen videre til etterslekten og samfunnet rundt. Det vi kan gjøre for at forskning, utdanning og formidling skal blomstre er derfor å passe på at disse får så gode vilkår som mulig. Dette avhenger i stor grad av at vi tør å ta aktive fravalg – altså bestemme hva vi ikke skal bruke tid og penger på. Da blir det mer igjen til det vi bør drive med. Dette ønsker jeg å bidra til, og det involverer at ressurser og administrasjon direkte støtter opp under de som faktisk leverer det vi ønsker.  UiB var f.eks. altfor trege til å avslutte forskning omkring fossilt drivstoff, noe som gjorde at vi kom for seint i gang med fornybar energi. Vitenskapelige ansatte må selv velge hva de vil forske på, men hva UiB kollektivt bør satse på blir mye klarere dersom vi tør velge bort det som ikke lenger er viktig.

Jeg har en del egenskaper som passer godt i UiB styret. Jeg er ærlig og tør si ifra dersom det er noe jeg mener er feil. Jeg har få egne faglige «kjepphester» og syns det er en stor gave å diskutere med kollegaer fra andre institutt, fordi da lærer jeg mer. Jeg er interessert i historie, geografi, og mer og mer i opphavet til navn og språklige uttrykk. Jeg er ikke engang sikker på at dersom jeg skulle velge på nytt så hadde det blitt fysisk oseanografi. Men jeg trivdes svært godt fra dag en da jeg ankom Geofysisk Institutt i august 1993. Der trives jeg fortsatt like godt den dag i dag som professor. Jeg har vært 1 år i Cambridge og Australia, og nå sist på sabbats-år i San Diego. Derfor vet jeg godt at det her ved UiB jeg vil være fremover. Om det er bruk for meg i universitetsstyret, er jeg klar for denne utfordringen.

Angående «Maverick» - så har vi vel ikke noe dekkende ord for dette på norsk. De fleste tenker kanskje på «Top Gun», men uttrykket er eldre enn det. Jeg tenker på det som en effektiv og uavhengig person som løser ting på originale måter. Men en som allikevel helt klart har det beste i tankene for helheten og sine kolleger, og faller inn i rekkene når det røyner på. Det er i hvert fall en sånn person jeg har et mål om være.