Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe C

Morten-Christian Bernson

Hovedinnhold

Mitt navn er Morten-Christian Bernson, 43 år, samboer i 23 år og et barn.  Jeg har jobbet på UiB siden 2000, først på Kjemisk Institutt og så ved den sentrale IT-avdelingen.  Jeg har ledet mange prosjekter og jobbet i flere faggrupper ved IT-avdelingen, og de siste årene har jeg vært ansvarlig for all lagring og backup ved UiB. 

I tillegg til jobben har jeg hele veien tatt på meg mange verv.  Jeg har vært nestleder i fagforeningen NTL UiB ved to anledninger, har sittet i styret til NTL UIB i veldig mange år og som representant for NTL har jeg sittet i det sentrale tilsettingsrådet for tekniske stillinger, informasjons- og drøftings-utvalget i sentraladministrasjonen, diverse styringsgrupper og mange andre komiteer og utvalg.  Jeg har også vært vara i Universitetsstyret i flere perioder tidligere.

Privat har jeg også hatt mange verv som leder for velforening, leder for FAU ved skolen til min sønn, jury- og meddommer i lagmannsretten osv..  Jeg driver også en kodeklubb for barn på Askøy der de lærer å programmere og lage spill. 

Om jeg blir valgt vil jeg jobbe for at man ser nøyere på kontorsituasjonen til alle ved UiB.  Det er mye forskning etter hvert som tilsier at det kanskje ikke er så lurt å presse sammen for mange på for lite areal.  Kanskje bør UiB opponere mot arealnormen som presses nedover oss?  Den enkelte bør få en kontorsituasjon som gjør at du trives på jobb og får gjort det beste du kan mens du er på jobb.  Om det er en åpen løsning, fleksikontor eller enkeltkontor, så bør det legges til rette for at du får det du trenger for å gjøre en best mulig jobb.  I 2019 ledet jeg arbeidet med å arrangere debattmøte om dette temaet på UiB:
https://link.uib.no/kontor

Tema jeg brenner for er klima, personvern og elbiler – jeg har kjørt elbil siden 1998. 

Jeg håper du stemmer på meg.  Lurer du på noe, så er det bare å sende meg en mail på mcb@uib.no