Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe C

Sonja Ljostveit

Hovedinnhold

Mitt navn er Sonja Ljostveit og jeg har fast stilling som overingeniør ved Klinisk institutt 2 på gruppen G11 ledet av Nina Langeland. Jeg jobber for det meste ved influensasenteret og har ansvaret for den praktiske delen av mikrobiologikursene på K2.

Jeg stiller som kandidat til universitetsstyret da jeg er opptatt av et godt arbeidsmiljø, like muligheter for alle og muligheter for kompetanseheving også for teknisk personell. Ved å stille som kandidat til universitetsstyret håper jeg å få muligheten til å kunne bidra til å gjøre universitetet til en arbeidsplass og en undervisningsinstitusjon der alle trives. En plass vi stadig kan utvikle oss på alle plan slik at vi sammen skaper trivsel og glede for alle som er tilknyttet universitetet i Bergen. Mitt engasjement i forhold til likestilling, inkludering og like muligheter for alle har bidratt mye til jobben jeg gjør som medlem i kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse (KRPF).

Ved å stemme på meg får dere en person som er engasjert, som brenner for et godt arbeidsmiljø, inkludering og kompetanseheving på alle nivå, også for teknikere.