Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe C

Berit Storaker

Hovedinnhold

Jeg har blitt spurt om å stille som kandidat til universitetsstyret, og stiller meg til disposisjon.

Min utdanning er ren administrativ, og jeg har arbeidsbakgrunn fra privat sektor, før jeg begynte i det offentlige ved UiB. Jeg startet ved Det medisinske og odontologiske fakultet sommeren 2000, hvor arbeidsområdet var hovedsakelig studiekonsulent og eksamen for lege og tannlegeutdanningen.

Fra 2009 ble jeg tilbudt stilling innen økonomi og eksamensarbeid ved Mat. Nat ved institutt for Geovitenskap. Sentralisering til fakultetet kom høsten 2017 og jeg ble del av sentral enhet innen økonomi som driftsøkonom til 2021. Deretter i regi av BOTT dvs. ny omstilling med nye systemer og overføring av personell fra Fakultet til avdeling for Økonomi ved lønn fra 2021. Nå er det blitt 20 års arbeidserfaring ved UiB.

Min erfaring: Jeg har vært del av omstillinger og endringer ila disse 20 år med både desentraliserte og sentraliserte oppgaver. Pendelen har i så måte svingt frem og tilbake hvor arbeidsoppgaver skulle ligge og på hvilket nivå. Jeg har et stort engasjement for våre arbeidsplasser og arbeidssituasjoner. Det gjelder både fysisk og psykisk. Dette engasjementet førte bla. til at jeg ble nestleder i 50% stilling i 6 år som tillitsvalgt for fagforening NTL.

I tiden som tillitsvalgt for NTL har jeg deltatt i styringsgrupper, Forhandlingsutvalg, IA, ARK for å nevne noen. Jeg har alltid vært engasjert i å ivareta og representere arbeidstakere så godt som mulig.        Årene som tillitsvalgt og ansatt har gitt meg verdifull erfaring og oversikt over vår organisasjon.

Hvorfor stiller jeg til valg:

Jeg har tro på at vi under gruppe C er viktig for UiB og jeg liker å tenke på vår organisasjon samlet. Det er alle «oss» og ikke de og vi som utgjør organisasjonen UiB. Vi er alle avhengig av hverandre for at organisasjonen skal nå sine strategiske mål. Uten oss lykkes ikke UiB.

En byråkrat og «papirflytter» kan også finne stolthet i at forskere oppnår gode resultater og får gjennomslag for sine søknader og prosjekter. Selv føler jeg «eierskap» til det å være en del av det hele, og er relativt sikker på at teknikere også føler stolthet når prosjekter forskeren har lykkes.     

Administrativ og teknisk gruppe er kanskje undervurdert som viktige bidragsytere, men vi har en viktig nøkkelrolle i å «smøre» organisasjonen. Som teknisk og administrativt personell innehar vi stor kompetanse og vårt arbeid medvirker til at UiB lykkes. UiB er en flott arbeidsplass og sammen kan vi bli enda bedre. Mitt ønske er å bidra til dette.

Skulle jeg bli valgt er min intensjon og ønske er å få til enda bedre samhandling ved UiB, og være en tydelig røst for gruppe C.  Med stadige krav til omstilling, digitalisering og nye systemer utfordres vår gruppe spesielt.

Som styrerepresentant for universitetsstyre et mitt ønske å påvirke der det er mulig slik at samarbeid og interesser for gruppe C også blir sett og hørt.  Ved å utfordre meg selv og stille til valg håper jeg å få en mulighet til å bidra til dette ved å representere vår gruppe.