Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe B

Runa Falck

Hovedinnhold

Takk for tilliten i året som har gått!
Jeg stiller til gjenvalg i universitetsstyret fordi jeg ønsker å videreføre den jobben jeg har påbegynt. Mine hjertesaker er fortsatt klima og miljø, og gode arbeidsvilkår for midlertidig vitenskapelig ansatte (gruppe B). I tillegg er jeg opptatt av universitetsdemokrati, likestilling, og mangfold blant de ansatte ved UiB. Stem på meg hvis disse sakene er viktige for deg, og hvis du ønsker en representant som jobber for aktiv dialog mellom medlemmene i gruppe B.

Jobben jeg har gjort i universitetsstyret
I min tid som representant i universitetsstyret har særlig saken om kontraktsforlengelse for stipendiater og postdoktorer vært sentral. På grunn av koronarestriksjoner har de fleste av oss opplevd forsinkelser i forskningsprosjektet. Ledelsen ved UiB var raskt ute med å love en måneds forlengelse til alle, men dette ble siden delegert til fakultetene og i mange tilfeller redusert til en uoversiktlig søknadsprosess. Jeg har jobbet for at alle som søker om en måneds forlengelse skal få det innvilget, uavhengig av hvilket fakultet man er ansatt på.

Noen eksempler på andre saker jeg har løftet i løpet av året som har gått er:

  • Å øke andelen gjennomførte medarbeidersamtaler
  • Å sikre at økt bruk av hjemmekontor ikke skal gå på bekostning av kontorfasiliteter
  • Å styrke likestillingskomiteens rolle i ansettelsesprosesser
  • Å vurdere muligheten for å redusere kjøttkonsumet ved UiB som et klimatiltak
  • Å tilrettelegge for miljøvennlige jobbreiser

Kommunikasjon med gruppe B
Da jeg ble valgt inn i universitetsstyret i fjor, etablerte jeg en epostliste for gruppe B-representanter i fakultetsstyrer og instituttråd, og andre som representerer interessene til gruppe B på UiB. Målet med listen har vært å få innspill i forkant av møtene, og formidle diskusjonen fra styremøtet i ettertid. Vi er en mangfoldig gruppe, der utfordringene varierer stort mellom de ulike fagfeltene og stillingskategoriene. Som universitetsstyrerepresentant er det derfor viktig å lytte til perspektiver fra ulike stemmer i gruppe B. Hvis jeg blir gjenvalgt, vil jeg fortsette å jobbe på denne måten.

Kontinuitet
Mens de fleste universitetsstyrerepresentantene velges for fire år, blir representanten fra gruppe B kun valgt for ett år av gangen. Færre utskiftninger gir mer kontinuitet. Jeg vil bruke erfaringene fra året som har gått til å gi gruppe B en sterkere stemme i styret.

Om meg
Jeg begynte som stipendiat ved Institutt for fremmedspråk i 2019, og har en mastergrad i sammenliknende politikk fra 2017. Derimellom har jeg jobbet som vitenskapelig assistent. I mitt doktorgradsprosjekt undersøker jeg befolkningens holdninger til å endre levemåter for å redusere klimaendringene. Jeg har tidligere vært leder for Stip-HF, det fagpolitisk rådgivende og sosiale organet for stipendiater ved Det humanistiske fakultet. I perioden 2020-2021 har jeg vært universitetsstyrerepresentant for gruppe B, og nå håper jeg på fornyet tillit.