Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe B

Louise Bjerrum

Hovedinnhold

Jeg heter Louise Bjerrum og er stipendiat ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet. De viktigste sakene for meg er å bidra til at arbeidsforholdene for midlertidig ansatte forskere blir bedre og at forskerutdanningen gjør stipendiater godt rustet til en karriere både i og utenfor akademia. For begge disse sakene gjelder: hvordan skal vi ivareta midlertidig ansatte forskere når forskning og arbeidsprogresjon har blitt rammet av COVID-19-pandemien?

Forbedring av arbeidsforhold
En midlertidig stilling i akademia bærer med seg stor grad av usikkerhet. Midlertidige stillinger er ikke til å komme utenom i akademia, men jeg er overbevist om at det er mulig å forbedre arbeidssituasjonen og dermed indirekte redusere negative konsekvenser av usikkerheten en midlertidig stilling fører med seg. For det første ønsker jeg økt fokus på karriereutvikling. Jeg anser det som viktig å styrke ferdigheter og kompetanse som kan være verdifulle også i jobber utenfor akademia. Å tilby kurs i prosjektledelse, forskningspolitikk, innovasjon og administrasjon er noen eksempler. For det andre trenger vi økt fokus på mental helse hos midlertidig ansatte. For å kunne sette inn tiltak kreves det økt åpenhet blant ansatte og ikke minst handlekraft fra ledere på flere nivåer på UiB.

Konsekvenser av COVID-19-pandemien
Midlertidig ansatte i forsker- og undervisningsstillinger har vært og er fremdeles en særlig sårbar gruppe. Forskningsprosjekter har blitt forsinket, nettverksbygging på digitale konferanser er utfordrende, utenlandsopphold har blitt kansellert og følelsen av å være integrert i et fagmiljø blir svekket fra hjemmekontoret. Dette er et nytt lag av usikkerhet som forsterker usikkerheten som allerede eksisterer fordi stillingen har en utløpsdato. Det er ingen tvil om at pandemien tærer på stipendiater og postdoktorer. UiB har sendt ut en undersøkelse som skal kartlegge disse forholdene. Når resultatene foreligger er det ytterst viktig at midlertidig ansatte blir ivaretatt i form av effektive tiltak på områdene der skoen trykker.

Forskerutdanningen ved UiB
Som en del av pliktarbeidet er jeg stipendiatrepresentant i styret til Graduate school of clinical and developmental psychology (CDP). Jeg er i nær dialog med stipendiater og får vite hva de trenger – både i forskerutdanningen generelt, men også for å bygge opp en portefølje med ferdigheter og kompetanse som er anvendelige i flere karriereveier. I pandemiens tid er det viktigere enn noen gang at stipendiatene blir hørt. Forskerskolene bør for eksempel legge til rette for fleksible alternativ til emner som har blitt utsatt/avlyst slik at ph.d.-kandidater blir ferdige på normert tid.

Om meg
Jeg startet min ph.d. ved IKP i 2019 og har en mastergrad i atferd og nevrovitenskap (UiB). Ph.d.-prosjektet mitt kan du lese om på min UiB-side. Utover å være stipendiatrepresentant i CDP, er jeg også representant for gruppe B og vara-verneombud ved mitt institutt. Jeg er også administrativ koordinator i forskningsgruppen BRIGHT.