Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe B

Gerard Dwyer

Hovedinnhold

Hei! Mitt navn er Gerard Dwyer, og jeg er postdoktor ved instittut for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP) som en del av ERC2 prosjektet som undersøker de nevronale mekansimene bak auditorisk hallusinasjoner eller opplevelsen av «å høre stemmer».

Jeg har siden 2013 vært en «gruppe B» ansatt ved universitetet i Bergen, først som forskningsassistent, videre som phd student og nå som postdoktor. Min tid i disse stillingene har gitt meg innsikt inn i både utfordringene man treffer men også behov og prioriteringer av de ansatte i disse stillingene. Jeg har også tidligere vært en del av både instituttrådet på IBMP og første vara i fakultetstyret ved Det psykologiske fakultetet.

Rektorvalget i år minner oss om to ting: Først at vi er heldige å få være en av de få universiteter som fortsatt har en demokratisk prosess for valg av rektor, og for det andre at en demokratisk prosess er styrket av aktiv deltakelse.

Som universitetsstyremedlem håper jeg å øke gjennomsiktighet og kommunikajson mellom styret og både akademiske ansatte og studentene. Jeg vil åpne kanaler for kommunikasjon og diskusjon slik at jeg kan representere alle midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Jeg håper dere vurderer meg når dere stemmer!