Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe B

Peter Hatlebakk

Hovedinnhold

Kjære kollegaer,  

Koronaepidemien er ikke over, og jeg stiller til valg for å være en tydelig stemme for stipendiater og postdok-forskere i tiden som kommer. Få av oss har fått utsettelser eller tilrettelegging som svarer til det faktiske tapet av arbeidstid. Kortsiktige endringer i undervisningsform og i tilgang på laboratorier, bibliotek, arkiv- og kildemateriale gjør arbeidsdagen uforutsigbar. Ensomhet og psykososialt stress, dårlige hjemmekontor eller stengte barnehager: Som midlertidige lever vi på lånt tid, og belastningen er stor. Det må formidles regelmessig og tydelig til UiB-ledelsen, som må sikre likebehandling, tettere oppfølging og tydelig kommunikasjon, uavhengig av hvilket fakultet eller fagmiljø vi kommer fra.

Pandemien svekker forskerutdanningen vår, med færre sjanser for gjesteforskeropphold og faglige kontakter. UiB må sikre flere relevante og gode fag enn før, og planlegge tiden etter pandemien nøye. Midlertidige ansatte må få høyeste prioritet, slik at vi kan lykkes med å bli gode forskere!

Jeg vil sette oppfølgingen av postdoktorene på dagsorden. De har ikke fått forlengelse i kontraktene sine, og det har vært lite bevissthet om dem i korona-tiden.

Forskerutdanning og bedre vilkår for yngre forskere
Staten utvikler ny politikk for tidlige karriereløp i akademia, og UiBs nye rektor er medlem av utvalget – og det er stortingsvalg i år – så vi har en sjanse til å jobbe strategisk for å sikre bedre vilkår.

Undervisningspraksisen vår må verdsettes mer, slik at vi får uttelling for tiden vi bruker. Stipendiater bør få erfarne undervisere som undervisningsveiledere.

Stipendiater må få tilbud om karriereveiledning tidlig i stipendperioden, slik at vi kan gjøre informerte valg. UiB må utvikle flere gode fag med relevante overførbare ferdigheter i forskerutdannelsen.

UiB må veilede aktivt til helse- og sosialtjenester, særlig for nyansatte og internasjonale.

Postdokperioder bør vare i minst fire år, og inneholde nok undervisning og forskningstid til at man kan kvalifisere seg til faste vitenskapelige stillinger. Jeg vil jobbe for å sette Forskerforbundets nye modell for postdoktorordningen på dagsorden. Innstegsstillinger bør brukes oftere for å sikre større trygghet, mangfold og likestilling.

UiB bør være en god arbeidsgiver for alle – jeg er skeptisk til outsourcing og midlertidighet blant teknisk-administrative ansatte.

Klima, demokrati og etterrettelighet
Som kunnskapsinstitusjon har UiB et særlig ansvar for å opptre som en etisk informert og klimavennlig innkjøper og eier.
UiB bør ikke investere i fossile drivstoff og våpen.

Universitetets økonomiske prioriteringer bør bygge opp grunnforskningen og disiplinfagene. Jeg vil jobbe for å trygge basisfinansieringen til fakultetene og unngå kutt og snever arbeidslivsretting av utdannelse og forskning, og videreføre Sofie Marhaugs og Eirik Hovdens gode styrearbeid.

Jeg vil under enhver omstendighet støtte valgt rektor og demokrati på alle nivåer ved universitetet.

Etter vinterens tillitskrise er det viktig at det nye styret og rektoratet jobber systematisk og langsiktig for å styrke åpenhet og demokrati ved universitetet. Ved viktige avgjørelser som påvirker hele fagmiljøer vil jeg jobbe for forankring ved allmøter og utvidet ansattmedvirkning.

Jeg vil vektlegge strategisk dialog med andre tillitsvalgte (også andre universiteter) og jobbe sammen med Forskerforbundet og NTL. Jeg vil alltid være tilgjengelig for spørsmål og innspill, og skrive korte, poengterte oppsummeringer av styrearbeidet og gjøre dem tilgjengelig for alle – endog på Guds eget språk, engelsk. Sammen er vi både smartere og sterkere!

Beste hilsener
- Peter Hatlebakk
PS: Har du spørsmål? Send meg epost eller slå på tråden!