Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe B

Sveinung Rudjord Unneland

Hovedinnhold

Jeg er en kandidat tilknyttet Fakultet for kunst, musikk og design hvor jeg akkurat begynte på tredje år som doktorgradsstipendiat. En viktig motivasjon for at jeg stiller som kandidat til universitetsstyret er knyttet til erfaringene fra omfattende sammenslåingsprosesser og omstrukturering i kunstutdanningen de siste årene. Jeg er generelt opptatt av hvordan man som utdanningsinstitusjon kan skape en kultur og struktur som er tuftet på tillit og de ulike fagdisiplinenes relative autonomi. Jeg er opptatt av de sosiale og ikke formelle rommene i utdanning og forskning, ikke minst spørsmålet om hvordan vi kan gjøre disse rommene trygge, inkluderende, generøse og vitale.

Jeg har styreerfaring nasjonalt og lokalt både fra kunstneriske fagforeninger som Unge Kunstneres Samfunn og Bildende Kunstneres Forening Hordaland, i tillegg til organisasjoner som Hordaland Kunstsenter og Bergen Senter for Elektronisk Kunst og Bergen Assembly. Jeg har undervist som høgskolelektor i 6 år ved Kunstakademiet i Bergen og har totalt vært tilknyttet kunstutdanningen i nærmere 9 år. Parallelt med dette har jeg vært en aktiv del av billedkunstfeltet i Norge og stilt ut ved flere toneangivende institusjoner. Ut over dette er jeg en småbarns pappa med to barn og et bakende hjerte for kunst, forskning, utdanning og samfunn.