Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe B

Carsten Hinzmann

Hovedinnhold

Vi velger en representant for gruppe B i universitetsstyret hvert år i stedet for alle fire år, som det er gjort for gruppe A og C. Grunnen til det er først og fremst at vi har midlertidige kontrakter, men det tilbyr oss en mangfoldig representasjon i det øverste organet til universitetet vårt, som jeg synes er ganske positivt.

Som stipendiat har jeg en stor egen interesse, at behovene våre er hørt på universitetsstyret. Jeg synes at hvem som helst er valget burde stå opp for

  • gode og pålitelige arbeidsvilkår
  • gode karriereutvikling, i eller utenfor akademia

Imidlertid synes jeg det er ikke nok å gjøre lobby-arbeid for egne emne når men er en del av universitetsstyret. Derfor prøver jeg å gi dere et inntrykk på mine erfaringer, oppfatninger og ider  om hvilken retning UiB og samfunnet skal ta.

Miljø:
Jeg støtter enhver tiltak for å redusere klimagasser og utvikle UiB til et mer bærekraftig universitet. Online-møter fungerer ganske bra i etablerte omgivelser. Jeg er for å kutte ned på reiser, men vi burde fokusere mer på å støtte miljøvennlig transportmiddel, selv når det tar lenger tid og koster mer. Å bygge opp ny kollaborasjon og nettverk f.eks. på en symposium er mye lettere når man møtes personlig.

Universitetsdemokrati:
Demokrati burde være mer en bare et valg. Oppgaver, beslutninger, resultater burde være gjennomsiktigere og folk mer involvert, i det minste burde de være skikkelig informert om disse. Det hadde økt interesse og deltakelse.

Utdanning på UiB:
Jeg var nok overrasket over å se på dyrt produserte filmer som skal tiltrekke studenter til UiB. Jeg synes  at et universitet ikke burde være en del av en event-kultur. Som universitet burde vi fascinere med vitenskap, natur, kunnskap i stedet for å prøve å underholde studenter. Et universitet burde lære studentene å motivere seg selv og hjelpe å fine den iboende motivasjonen for et emne som er nødvendig for forskning og et tilfredsstillende liv. Som samfunn trenger vi utdannet folk som vil finne nye veier i stedet for følge de vel etablerte som er så behagelige.

Om meg:
Jeg er tysk og jeg studerte fysikk på Universitet i Heidelberg i Tyskland. Jeg begynte som stipendiat på UiB i april i 2020. Forskningsinteressen min er anvendt vitenskap som har et direkte, problemløsende verdi for samfunnet. Spesielt vil jeg bidra til en bærekraftig energiproduksjon. Hovedsaklig forsker jeg på fornybar energi, photovoltaic (solceller), hydrovoltaic (regnceller) og aktuelt vindenergi for PhD-prosjektet mitt. Her prøver jeg å finne nye beskyttelseslag mot erosjon på vingene til vindkraftanlegg. Det skal hjelpe å flytte vindkraftanlegg fra kysten til sjøen hvor værforhold er tøffere generelt sett.

Arbeidet mitt er sterkt tilknyttet til motivasjonen min å nyte og bevare natur. Jeg synes at å være ute og oppleve natur er det beste måte å utvikle på bevissthet om den.

Jeg er aktiv turleder ved BSI friluft og Bergen Klatreklubb.