Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe B

Pauliina Pöllänen

Hovedinnhold

Kamp mot menneskeskapt klimaforandring, likestilling og inkludering er de sakene som er viktigst for meg og jeg vil bidra til videre utvikling av UiB slik at det kan treffes beslutninger som utvikler kunnskap og forskning mot disse målene, for å kunne innfri dets samfunnsansvar.

Det høye antallet midlertidig ansatte og generelle ansettelsesbestemmelser er temaer som trenger nye strategier.

Universitetet har forpliktet seg til å være klimanøytral innen 2030. For å kunne nå dette målet, må ambisjonsnivået økes med forpliktende bestemmelser som er bærekraftige.

Jeg er PhD-kandidat ved kunstakademiet og sitter i instituttrådet ved akademiet.