Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe B

Knut Anders Stokke

Hovedinnhold

Hei!

Mitt navn er Knut Anders Stokke, jeg er 26 år og kommer fra Os. Siden i fjor sommer har jeg vært ansatt som doktorgradsstipendiat på Institutt for informatikk. Jeg ønsker å bidra til et godt arbeids- og forskningsmiljø på universitet, og jeg er spesielt opptatt av at midlertidig ansatte får være med å påvirke avgjørelser som tas av universitet, noe jeg vil jobbe for dersom jeg blir valgt. Jeg er også opptatt av samarbeidet mellom universitetet og næringslivet. Jeg har opparbeidet meg gode organiserings- og lederskapsferdigheter fra engasjementene mine i diverse studentverv. Av disse grunnene stiller jeg som kandidat for universitetsstyret.

Universitet i Bergen har stor betydning for meg, hvilket motiverer meg til å være med i universitetsstyret. Jeg tok min bachelorgrad i datavitenskap og mastergrad i programvareutvikling hos UiB, og jeg har vært en aktiv del av universitetsmiljøet i seks år. Som student var jeg engasjert i flere verv, blant annet i instituttet sin bedriftskomite. I komiteen håndterte vi forespørsler fra bedrifter som ønsket å nå ut til studentene, og vi arrangerte hyppige bedriftsbesøk. I løpet av vervet mitt utviklet bedriftsarrangementene seg fra å være én-to ganger i måneden med varierende oppmøte til å arrangeres hver uke med fullt oppmøte. Jeg har også vært engasjert i Gnist, en arbeidsgruppe som jobber med rekruttering av nye studenter. Blant flere tiltak besøkte vi videregående skoler. Gnist jobbet også med å hjelpe nye studenter gjennom sitt første år på studiet, der et av tiltakene våre var å holde eksamensforberedende kurs i de emnene som er obligatorisk første år. Jeg har også en del undervisningserfaring: Jeg jobbet som gruppeleder i diverse emner mens jeg studerte, og forrige semester foreleste jeg i et nytt emne (innføring i programmering). Fra vervene og undervisningen har jeg blitt kjent med mange studenter og ansatte, og jeg har fått mye nyttig erfaring som kan brukes i et universitetsstyre.