Hjem
Ansattsider
Nyhet

Post, transport og materiell, og campusbuss sommeren 2021

Her følger informasjon om endrede rutiner for post, transport og materiell, og campusbussen for sommeren 2021.

Hovedinnhold

På grunn av situasjonen vedr. Korona kan det bli endringer på kort varsel dersom det blir endringer i myndighetenes anbefalinger eller UiBs retningslinjer.

Endringer vil varsles på Ansattsidene under meldinger.

Inntil videre praktiseres kun en sjåfør pr bil, og løsning av oppdrag vil derfor bli tilpasset dette.

POST: (både intern og ekstern post) 

Fra og med mandag 14.juni til og med fredag 13. august vil det kun bli kjørt 1 – en - post runde, tilrettelagt for Covid 19 situasjonen per dag, grunnet ferieavvikling.

EIA ber om at enheter, institutt og fakultet som holder stengt i løpet av sommeren, melder fra om dette så snart som mulig

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen:
Tlf kontor: 55 58 20 71           Mobil: 905 04 899      E-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no

CAMPUSS BUSS:

Campusbussen er fortsatt stengt. Det finnes ingen planer for gjenåpning av denne de nærmeste månedene. 

TRANSPORT OG MATERIELL SEKSJONEN:

Seksjonen avvikler ferie fra 14.juni, og frem til første halvdel av august. Det vil kun være èn ansatt tilgjengelig for oppdrag i denne perioden. 

Kun enkle monteringsoppdrag og transportoppdrag vil bli gjennomført.

Større flyttinger som krever mer enn 2 personer må bestilles hos EIAs rammeavtalepartner Relokator,

Kontaktdata Relokator: Merethe.Sandvik.Hjortland@relokator.no  Mobil: 416 74 844