Hjem
Ansattsider
Saksbehandlingskurs i ePhorte

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning holder jevnlige opplæringskurs i ePhorte. ePhorteopplæringen er delt opp i to 3 timers moduler, modul A, modul B som bygger videre på det man har lært i modul A, og modul C for viderekomne saksbehandlere.

Hovedinnhold

Målet med kursene er å gi en grunnleggende innføring i UiB sitt saksbehandlingsverktøy, ePhorte. Etter modul A og modul B skal du vite hvordan det fullelektroniske saksbehandlingsverktøyet ePhorte brukes til å opprette utgående brev og interne notater, få disse godkjent av din leder før de sendes, motta kopier og besvare brev og notater du selv har mottatt. Modul C er rettet mot viderekomne saksbehandlere i ePhorte som er godt kjent med sine arbeidsoppgaver.

I modul A går vi igjennom følgende:

 • Hvorfor har vi arkiv?
  • Lovmessig rammeverk og retten til innsyn
  • Saksbehandlers ansvar

 

 • Introduksjon til programvaren ePhorte
  • Gjennomgang av de ulike skjermbildene i ePhorte
  • Opprette saker og journalposter
  • Avskriving og besvaring av restanser
  • Sende brev og notater på godkjenning

 

Modulene A og B sees i sammenheng.