Hjem
Ansattsider
Digitalt frokostseminar

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til digitalt frokostseminar 11. februar.

Hovedinnhold

Arbeidsplassen - arbeidsfellesskap - arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø. 

11.februar arrangerer vi årets første frokostseminar, og denne gang stiller vi følgende spørsmål:

Hva er den gode arbeidsplassen? Hva gjør en arbeidsplass god, og hva skaper et godt arbeidsmiljø? Hvorfor jobber vi i akademia? Hva gjør at vi synes det er så kjekt å jobbe her? Hva skal til for å trives, eller hva gjør at vi trives på en arbeidsplass?

Program

08.30 – Velkommen ved June-Vibecke K Indrevik universitetets hovedverneombud

08.40 – Innledning til seminaret ved vara HVO i sentraladministrasjonen Bente-Lise Polden Lillebø

08.50 – «Å ha læring som jobb» ved førsteamanuensis Helga Bjørnøy Urke fra Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

09.05 – «Hvorfor UiB ... når markedet støvsuges for folk?» ved senioringeniør Jon Steine fra IT-avdelingen

09.20 – «Hvordan skape et godt arbeidsmiljø i et konkurransepreget forskningsmiljø med ansatte fra ulike kulturer og nasjoner? Hva er utfordringene og hvordan kan vi bidra til å legge til rette?» ved dekan og professor Gunn Mangerud fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

09.35-09.50 – Spørsmålsrunde med alle innlederne

09.50-10.00 Avrunding og avslutning

Møteledere:

  • June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB
  • Bente-Lise Polden Lillebø, vara HVO sentraladministrasjonen UiB

Seminaret arrangeres digitalt fredag 11. februar, kl. 08.30-10.00 på Zoom. 

Påmelding til seminaret innen 10. februar.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.

    Velkommen!