Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - gruppe B

Ingrid Ovidia Moe Telle

Hovedinnhold

Kjære kollegaer i gruppe B

Tiden vi lever i er preget av urolighetene i verden, og vi har lært under Covid 19-pandemien at vi midlertidig ansatte er særlig utsatt når uforutsette hendelser oppstår. Jeg stiller til valg for å være en tydelig stemme for stipendiater og postdoc-forskere i tiden som kommer!

Strategiarbeid 2023–2030
En av de viktigste oppgavene for universitetsstyret fremover vil være utformingen av Universitetet i Bergen sitt strategidokument for perioden 2023 til 2030. Jeg er opptatt av at vi midlertidige ansatte og våre organisasjoner skal bli hørt og tatt med på råd i utformingen av strategien. Her vil jeg jobbe for å ivareta universitetets særpreg som en selvstendig institusjon for grunnforskning og bredde, samt videreføre klima og miljø som sentrale satsingsområder. 

Tiden etter pandemien
Koronapandemien har ført til utsettelser i arbeidet for mange stipendiater og postdoc-forskere. Det kan ta tid å vende tilbake til en normal hverdag når samfunnet fremdeles er preget av høyt sykefravær og mye tid på hjemmekontoret. Jeg vil jobbe for at universitetet skal ivareta oss midlertidig ansatte, også i tiden etter korona, blant annet ved å sørge for tilgang til veiledning og medarbeidersamtaler, og sikre finansiering til konferansedeltagelse og nettverksbygging.

Arbeidsforhold for midlertidig ansatte
I dag er det slik at bare ca. 60% av oss midlertidig ansatte får medarbeidersamtaler. Støtteinfrastrukturen er ikke tilstrekkelig for en holdbar oppfølging i forsknings- og undervisningsarbeidet, særlig dersom vi rammes av perioder med dårlig psykisk og fysisk helse. Jeg mener dette er særlig viktig for oss i midlertidige stillinger med strenge tidsfrister og høye krav til selvstendighet i arbeidet.  Jeg vil derfor jobbe for å videreutvikle karrieresenteret og bedriftshelsetjenesten ved UiB, især det viktige tilbudet med psykologisk rådgivning for ph.d.-kandidater, slik at vi kan få hjelpen, veiledningen og rådene vi trenger til å lykkes med forskningen og undervisningen vår.

Kommunikasjon med gruppe B
Slik jeg ser det, vil en av de viktigste oppgavene for gruppe B sin representant i Universitetsstyret være å holde nær kontakt med sine kolleger. Det er dere jeg vil representere, og det er deres tanker og innspill jeg trenger for å gjøre en god jobb. Jeg vil derfor legge stor vekt på å ha faste møtepunkter med fakultetsstyrerepresentanter og organisasjonene for midlertidige ansatte, som UiB Doc, kandidatorganisasjonene, samt fagforeningene. Jeg vil jobbe for at organisasjonene for midlertidige ansatte får tilstrekkelig finansiering slik at de kan fortsette det viktige arbeidet med å sikre gruppe B sine interesser og behov. Videre vil jeg følge opp arbeidet til mine forgjengere med å etablere gode mekanismer for dialog på tvers av Gruppe B. Døren vil med andre ord alltid være åpen!

Kort om meg
Jeg er stipendiat ved institutt for økonomi og forsker på ulike investeringer i ungdoms humankapital, med fokus på helse. Jeg har også tidligere jobbet som fungerende administrativ leder for Holbergprisen, og som vitenskapelig assistent ved DIGSSCORE.  Sist, men ikke minst er jeg stolt mamma til to barn på 4 og 6 år. Ta gjerne kontakt på telefon (41514781) eller epost (ingrid.o.telle@uib.no) om du har spørsmål eller innspill!