Hjem
Ansattsider
Konferanse

Likestilling- og mangfoldskonferanse

Det er en glede å invitere til en dag med faglig påfyll og inspirasjon med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere, og resultater fra GenderAct-prosjektet.

Hovedinnhold

Ny handlingsplan for Mangfold, inkludering og likestilling 2023-2025 er ferdig og tiltaksarbeidet har startet. Prosjektet GenderAct har hatt som mål å bidra til å skape en langsiktig kulturendring for økt likestilling og kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Konferansen markerer både oppstart av den nye handlingsplanen og avslutning av GenderAct prosjektet. Konferansen åpnes av rektor Margareth Hagen og ledes av HR-direktør Sonja Irene Håland Dyrkorn

Velkommen

08:00 - 08:30 Kaffe og postersesjon 
08:30 - 08:35Velkommen 
Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen

 

Likestilling i akademia 

08:35 - 08:50 

Likestilling og kjønnsbalanse i akademia - hvorfor er det viktig? 
Motivasjonen bak og erfaringer fra likestillingsprosjektet GenderAct
Gunn Mangerud, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB.

08:50 - 09:10

Kjønn, makt og ulikhet på universitetet
Siri Øyslebø Sørensen, professor ved NTNU og professor II ved GenderAct, UiB. 

09:10 - 09:25

Kjønnsperspektiv i forskning - presentasjon av ressursside 
Kari Jegerstedt, senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB.

09:25 - 09:50 

Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring. Erfaringer og refleksjoner fra likestillingsprosjektet FRONT, UiO.
Marthe Amundsen, prosjektkoordinator og administrativ leder, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO, og Else Marie Lingaas, seniorrådgiver UiO. 

09:50 - 10:00Spørsmål og kommentarer 
10:00 - 10:20 Beinstrekk og postersesjoner 
10:20 - 10:40 

Maskulinitet som blindsone i likestillingsarbeid 
Siri Øyslebø Sørensen, professor ved NTNU og professor II ved GenderAct, UiB. 

Mangfold i forskning og utdanning

10:40 - 10:55Prosjektet Mangfoldige UiB - ingen utenfor 
Mia Milde, rådgiver, gruppeleder læringsmiljø Studieadministrativ avdeling 
10:55 - 11:10Klasseperspektiv på studentrekruttering og studentliv 
Jan Fredrik Hovden, professor, UiB. 
11:10 - 11:30 Kjønn og mangfald i eit stadig meir digitalisert samfunn og arbeidsliv
Hilde G. Corneliussen, seniorforsker ved Vestlandsforskning.
11:30 - 11:40Spørsmål og kommentarer 
11:40 - 12:40 Lunsj og postersesjon
12:40 - 13:40 Keynote: The Science of Building Belonging at Work 
Aneeta Rattan, førsteamanuensis, London School of Economics, Keynote Speaker
13:40 - 14:00Beinstrekk og postersesjon

Praktisk likestillingsarbeid

14:00 - 14:20Forandringsarbeid - design for kulturarbeid
Eva Amundsdotter, universitetslektor, Stockholms Universitet og førsteamanuensis II ved GenderAct, UiB.
14:20 - 14:50Panelsamtale: Erfaringer og refleksjoner etter to år med GenderAct
Atle Rotevatn, Antonella Zanna Munthe-Kaas og Tor Eldevik, instituttledere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB. 
Moderert av Elisabeth Müller Lysebo, fakultetsdirektør og prosjektleder for GenderAct og Ingve Bergheim, seksjonssjef ved HR-avdelingen, UiB.
14:50 Avslutning 
Gunn Mangerud, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB. 
15:00Takk for i dag

 

Det er bare mulig å delta fysisk på konferansen i Universitetsaulaen, den vil ikke bli strømmet.
Påmelding! Frist 28. februar, og begrenset antall plasser.