Hjem
Ansattsider
Kurs - Forskningsadministrasjon

Søknadsregistrerer opplæring og rutinekjennskap

Kurset for søknadsregistrer gir deltakerne den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å utføre rollen som søknadsregistrerer effektivt. Kurset tar sikte på å gi deltakerne en grundig systemopplæring og kjennskap til nye rutiner som er relevante for rollen.

Hovedinnhold

Kurset er for forskningsrådgivere, prosjektøkonomer, og andre administrativt ansatte som er ansvarlige for å legge inn den første informasjonen om en søknad i veiviserdelen av modulen. 

Opplæringen vil fokusere på følgende områder
 

1. Introduksjon til rollen som søknadsregistrerer: 

 • Definisjon og ansvarsområde for søknadsregistrererrollen. 
 • Roller og samarbeid mellom forskningsrådgivere, prosjektøkonomer og andre administrativt ansatte. 

2. Systemopplæring: 

 • Generelle tips i Unit4 
 • Gjennomgang av modulens "veiviser" for å opprette en prosjektsøknad 
 • Demonstrasjon og praksis med å legge inn første informasjon i Veiviseren 
 • Demonstrasjon og bruk av Work Space 
 • Utfylling av nødvendig informasjon i relevante faner i modulen 

3.       Rutinekjennskap: 

 • Gjennomgang av nye rutiner og prosedyrer for søknadsregistrerere 
 • Veiledning om hvordan man svarer på bekreftelsesspørsmål
   

Kurset vil bli gjennomført digitalt gjennom Teams. 
Click here to join the meeting

Etter fullført kurs vil deltakerne kunne: 

 • Opprette en prosjektsøknad i Veiviseren av modulen 
 • Fylle ut nødvendig informasjon i relevante faner i modulen 
 • Svare på bekreftelsesspørsmål korrekt 
 • Følge nye rutiner og prosedyrer for søknadsregistrerere 

Vennligst merk at kurset fokuserer spesifikt på opplæringen av søknadsregistrererrollen, og det forutsetter at deltakerne allerede har en viss kunnskap om organisasjonens søknadsprosess og prosjektadministrasjonssystemet.