Hjem
Ansattsider
Kurs - Forskningsadministrasjon

Kostnadsgodkjenner (BDM) opplæring og rutinekjennskap

Kurset for kostnadsgodkjenner gir deltakerne den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å utføre rollen som kostnadsgodkjenner effektivt. Kurset fokuserer på opplæring i systemet Unit4 og rutiner knyttet til godkjenning av kostnadskalkyler og søknader.

Hovedinnhold

Kurset er for kostnadsgodkjennere med ansvar for å godkjenne kostnadskalkyler/søknader i Unit4 som søkes finansiering for. 

Opplæringen vil fokusere på følgende områder 
 

1. Introduksjon til rollen som Kostnadsgodkjenner: 

 • Definisjon og ansvarsområde for kostnadsgodkjennerrollen. 

2. Systemopplæring: 

 • Generelle tips i Unit4 
 • Gjennomgang av prosessen for godkjenning av kostnadskalkyler og søknader. 
 • Bruk av nye funksjonaliteter som godkjenningsrapport og Work Space. 

3. Rutinekjennskap: 

 • Gjennomgang av nye rutiner og prosedyrer for kostnadsgodkjennere. 
   

Kurset vil bli gjennomført digitalt gjennom Teams. 
Click here to join the meeting

Etter fullført kurs vil deltakerne kunne: 

 • Gjennomgå og godkjenne kostnadskalkyler og søknader i Unit4. 
 • Sjekke budsjettmessig dekning for utbetalingene. 
 • Vurdere økonomisk forsvarlighet i disposisjonene. 
 • Kjennskap til verktøy som gir viktig styringsinformasjon som inkluderer budsjett, bindinger for instituttet og påvirkning av instituttøkonomi 
 • Bruke funksjonaliteter som godkjenningsrapport og Work Space. 

Vennligst merk at kurset fokuserer spesifikt på opplæringen av kostnadsgodkjennerrollen i Unit4. Deltakerne bør ha inngående kunnskap om økonomistyring og rollen som kostnadsgodkjenner samt kjennskap til systemet før de deltar på kurset.