Hjem
Ansattsider
Kurs - Forskningsadministrasjon

Prosjektøkonom opplæring og rutinekjennskap

Kurset for prosjektøkonomer gir deltakerne den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å utføre rollen som prosjektøkonom effektivt. Kurset tar sikte på å gi deltakerne en grundig systemopplæring og kjennskap til rutiner knyttet til kostnadsbudsjettering i Unit4.

Hovedinnhold

Kurset er for prosjektøkonomer ansvarlige for å utarbeide søknadsbudsjett i Unit4 for prosjekter som søkes finansiering for.

Opplæringen vil fokusere på følgende områder
 

1. Introduksjon til rollen som prosjektøkonom: 

 • Definisjon og ansvarsområde for prosjektøkonomrollen. 

2. Systemopplæring: 

 • Generelle tips i Unit4 
 • Demonstrasjon og praksis med å utarbeide prosjektsøknad, kostnadskalkyle og søknadsrapporter 
 • Utfylling av nødvendig informasjon i relevante faner i modulen. 
 • Demonstrasjon av Work Space 

3. Rutinekjennskap: 

 • Gjennomgang av nye rutiner og prosedyrer for prosjektøkonomer. 
 • Veiledning om brukerstøtte 
   

Kurset vil bli gjennomført digitalt gjennom Teams. 
Click here to join the meeting
 

Etter fullført kurs vil deltakerne kunne: 

 • Utarbeide kostnadskalkyler i Unit4 for søknadsbudsjett. 
 • Fylle ut nødvendig informasjon i relevante faner i kostnadskalkylen. 
 • Lagre kostnadskalkyler i systemet. 
 • Validere kostnadskalkyler for nøyaktighet og korrekthet. 

Vennligst merk at kurset fokuserer spesifikt på opplæringen av prosjektøkonomrollen innen kostnadsbudsjettering i Unit4. Deltakerne bør ha grunnleggende kunnskap om prosjektøkonomi og det forutsetter at deltakerne allerede har en viss kunnskap om organisasjonens søknadsprosess og prosjektadministrasjonssystemet.