Hjem
Ansattsider
Kurs

UiBhjelp rapporter for oversikt og oppfølging

På dette kurset/nettmøtet vil vi gjennomgå og forklare noen rapporter som viser både saksflyt og trender i bruken av UiBhjelp.

Eksempelbilder fra rapporter
UiBhjelp
Foto/ill.:
IT-avdelingen UiB

Hovedinnhold

Rapportene kan f.eks. hjelpe oss å belyse:

  • Er det grupper/kategorier der sakene blir liggende for lenge?
  • Hvilke saker bør vi ta tak i og få besvart/lukket i min gruppe?
  • Hvem er det som melder inn henvendelser til oss? Og gjennom hvilke kanaler kommer henvendelsene?
  • Hvordan varierer saksmengden over tid gjennom året? Hvor mange saker kan vi vente neste måned?

Dette er spesielt rettet mot ledere og kontaktpersoner for operatørgrupper som trenger/ønsker å følge med på saksflyt og trender i UiBhjelp. Men det bør også være interessant og nyttig for operatører som jobber med håndtering av henvendelser i UiBhjelp.

Det er fint om dere tar med egne problemstillinger og ønsker: Hva trenger dere å få vite fra UiBhjelp? Vi kan se om dagens rapporter kan besvare dine spørsmål, eller om det er mulig å lage nye rapporter.