Hjem
Ansattsider
Frokostseminar

Det gode arbeidsmiljø: Arbeid - hjem - stress + mangfold

Vernetjenesten ønsker velkommen til høstens første frokostseminar om det gode arbeidsmiljø. Hvilken betydning har jobb-privatliv-ubalanse på psykisk helse og sykefravær ? Er stress bare negativt for oss i arbeidslivet? Og hva er egentlig stress?

Hovedinnhold

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

I vår sektor har vi et stort mangfold når det gjelder fagfelt, forskningsområder, lokalisering samt ansatte og studenter. Hvordan er det å lede i et mangfoldig arbeidsliv? 

Vi ønsker å belyse:

  • hjem-jobb sfæren sin betydning for helse og sykefravær
  • stress og stressmestring 
  • mangfoldsledelse

Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:

Seminaret arrangeres digitalt onsdag 27.september kl. 0830-1000 på Zoom.
Påmelding innen arbeidsdagens slutt tirsdag 26.september.

Møteledere:

  • June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB
  • Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.