Hjem
Ansattsider
Saksbehandlingskurs i ePhorte

Saksbehandlingskurs i ephorte, modul B

Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning holder jevnlige opplæringskurs i ephorte. Ephorte-opplæringen er delt opp i en 3 timers modul A, og en 2 timers modul B som bygger videre på det man har lært i modul A. Kursene vil også ta for seg noen funksjoner i saksbehandlersystemet Elements. Elements er en annen visningsversjon av informasjon og funksjoner som i ephorte.

Hovedinnhold

Modul B bygger videre på det som er lært i modul A.Modulene A og B sees derfor i sammenheng, og på modul B går vi igjennom følgende:

  • Repitisjon av modul A
    • Besvare restanser, opprette journalposter og sende brev og notater på godkjenning.
  • Skjerming (tilgangsstyring)
    • Opplæring i hvordan brev skjermes, slik at vi ikke bryter taushetsplikten og lar noe være offentlig som ikke skal være det.
  • Søk i ephorte
    • Opplæring i hvordan man søker frem ulike saker og journalposter i ephorte.