Hjem
Ansattsider
Seminar

Halvdagssamling for HR-forum onsdag 22. mai

Tema for vårens fysiske samling er kunstig intelligens i praksis på HR-feltet og kompetanseutvikling for HR-medarbeidarar.

Hovedinnhold

Målgruppe: HR-medarbeidarar ved fakultet/avdeling​

Program 

Programmet startar kl. 09.00 med kaffe med mingling frå kl 08.45. Samlinga avsluttast med felles lunsj i læringsarenaen kl. 12.15-13.00.

Det leggast opp til eit praktisk orientert seminar. For tema kunstig intelligens får deltakarane prøve ut korleis HR-medarbeidarar kan ta i bruk kunstig intelligens i eige arbeid. Det er ikkje naudsynt med kjennskap til tema på førehand. Det blir også erfaringsdeling rundt borda i denne delen.

For tema kompetanseutvikling vil deltakarane få prøve ut ulike metodar for tenesteinnovasjon.

Påmelding​

Det er begrensa plass på seminaret og det er lunsj til alle deltakarar. Om du ikkje kan delta, ber vi om at du gir beskjed om det så raskt som mogleg.​