Hjem
Ansattsider

Innovasjon og kommersialisering

Hjelp og råd ved innovasjonsprosjekter og kommersialisering av forskningsresultater.

 

Innovasjon ved UiB

UiB legger til grunn en bred tilnærming til innovasjon som bygger på universitetes profil som breddeuniversitet. Vår ambisjon er å utvikle samarbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser der innovasjon er en av flere ulike virkemidler som bidrar til at ny kunnskap når ut i samfunnet. Ved å ta i bruk ny kunnskap på måter som utvikler nye prosesser, tjenester eller nye produkter som skaper verdi i samfunnet, kan du som ansatt og UiB som universitet sammen bidra til å løse samfunnsutfordringer.

I Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap finner du en konkretisering av hvilke tiltak UiB satser på i inneværende strategiperiode.   

Kommersialisering og teknologioverføring

UiB er medeier i VIS, som arbeider med teknologioverføring og kommersialisering på vegne av UiB og et titalls forskningsinstitusjoner i Bergensregionen.VIS kan hjelpe forskere og vitenskapelige ansatte med å utvikle og sette ut i live ideer og prosjekter med allmennyttig eller kommersielt potensial. De kan blant annet gi råd omkring patentregelverk, finansieringsmuligheter og nettverk.

UiB har rettighetene til alle ideer og prosjekter med innovativt potensiale fra vitenskapelige ansatte. Det er opp til forskningsinstitusjonen å avgjøre om de ønsker å benytte seg av denne rettigheten. VIS tar denne avgjørelsen på vegne av universitetet. VIS garanterer at den første kontakten for nye prosjekter skal være konfidensiell og ikke-forpliktende dersom du ønsker det.

Kontakt

Dersom du ønsker å snakke med en av innovasjonsrådgiverne eller juristene på FIA, finner du kontaktinformasjon i boksen til høyre. 
Ønsker du å ta direkte kontakt med VIS? Ta kontakt via hei@visinnovasjon.no eller finn direkte kontaktinformasjon til de ansatte

Relevant regelverk

Universitetet har samlet regler om formidling og forvaltning av forskningsresultater i regelsamlingens punkt 2.1.5.