Hjem
Ansattsider

Opprykksordninger

Beskrivelse av reglement for opprykksordninger for vitenskapelig ansatte.

I styresak 54/2010 delegerte Universitetetsstyret til fakultetsstyrene og styret for Bergen Universitetsmuseum å nedsette en bedømmelseskomite i saker om opprykk til professor. Søknadsfristen for å søke opprykk til professor er 15. september hvert år. Når særlige grunner foreligger kan rektor godkjenne at fristen fravikes.  

Relevante lenker: 

Videre er der utarbeidet egne opprykksordninger tilknyttet forsker- og førstebibliotekarstillinger.