Hjem
Ansattsider
Lønn

Lønn

Lover, reglement, retningslinjer og rutinebeskrivelser for lønnsberegning og utbetaling. OBS: rutiner og retningslinjer for økonomi og lønn vil bli oppdatert i tråd med nytt og standardisert system.

Hovedinnhold

Når det gjelder variable bilag:

  • Manuelle billag sendes via internpost eller UiBhjelp

Når det gjelder søknad av skattekort for utenlandske ansatte:

  • Søknadsskjema RF1209, arbeidskontrakt, kopi av ID-dokument og følgebrev skal sendes via post, ved bruk av kontaktskjema for bedrifter RF-1303 eller som utgående post i Ephorte til organisasjonsnummer til Skatteetaten: 974761076. Følgebrevet må inneholde en beskrivelse av arbeidssituasjonen og antall dager i Norge. Det må komme klart frem om personen skal utføre arbeidet i Norge eller i utlandet, eller begge steder
  • NB. Skatteetaten informerer om at når man søker om skattekort for personer som skal være i Norge kortere enn 14 dager trenger de ikke å skrive inn en norsk adresse, kun hjemadresse i utlandet. Dette er for å sikre at skatteyter mottar brev med skatteoppgjøret.

Sensitive data blir behandlet konfidensielt i henhold til GDPR. Seksjon for lønn benytter Filesender med kryptering ved overføring av sensitive data eksternt.