Hjem

Ansattsider

Parkering

Parkeringsoblat, leie av garasjeplass, parkeringsanlegg Haukelandsbakken, reserverte plasser, oversikt parkeringsplasser.

Stenging av parkeringsplassene ved Årstadveien 21

I forbindelse med rehabilitering av Årstadveien 21, Overlege Danielssens hus, er parkeringsområdet sør for bygget tatt i bruk til riggplass. I byggeperioden vil derfor ikke UiB-ansatte og -studenter ha tilgang til plasser for bevegelseshemmede eller el-bilplasser. De plassene som er igjen på området kan bare disponeres av Årstad tannklinikk.

Området vil være stengt for UiB-parkering fram til sommeren 2018.

Søknad om parkeringstillatelse

Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig parkeringstillatelse (oblat). Tillatelsen er tidsbegrenset, og det må søkes på nytt når gyldighetstiden er ute. Oblat for ansatte gjelder i 2 år (gjeldende periode er 2016-2017). Studentoblat gjelder for ett år. Søknadsskjema for periode 2018-2019 fylles ut på nettet. Du logger deg inn med ditt UiB-brukernavn og passord.

Parkeringsvilkår

Alle som parkerer på UiBs plasser må rette seg etter skilting og merking og ellers følge parkeringsreglene inntatt i søknadsskjemaet. Med gyldig parkeringstillatelse kan det konkurreres om frie plasser (dvs. plasser uten særskilt reservasjon).

Overtredelse kan medføre kontrollavgift og/eller borttauing for eiers regning og risiko. Forbudet håndheves etter privatrettslige regler.

Reserverte parkeringsplasser

Det er avsatt reserverte plasser som kan benyttes med særskilt tillatelse.

  • Plasser reservert for fakultet/avdelinger: Fakultetenes og avdelingenes plasser er avsatt i forhold til antall ansatte, og disponeringen bestemmes av fakultetene/avdelingene selv.

  • Plasser reservert for pasienter: På Årstadveien 19 er det avsatt  plasser for pasienter ved Odontologisk universitetsklinikk. Plassene kan bare benyttes av pasienter når innkalling til aktuell time ligger synlig i bilvinduet. Ved Jonas Liesvei 91, BB-bygget, 8. etasje er det avsatt plasser for pasienter ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Pasienter på Nygårdshøyden henvises til offentlige parkometerplasser.

  • Plasser resevert for bevegelseshemmede: Det er reservert flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Eiendomsavdelingen skriver etter søknad ut særskilt tillatelse til brukere av plassene.

  • El-bilparkering: Det kreves ingen spesiell tillatelse utover ordinær parkeringsoblat for å benytte el-bilplasser. Plassene kan benyttes av el-biler med tilsvarende reg.nr. (EL 12345). Hybridbiler med vanlig reg.nr. kan ikke parkere på plasser reservert for el-biler.

Oversikt over plasser reservert for el-biler

Gjesteparkering

Det er ikke avsatt egne plasser for gjesteparkering. Gjester henvises til offentlige parkometerplasser.

Parkering i Haukelandsbakken parkeringsanlegg 2018

Ansatte og studenter ved universitetet har anledning til å bestille tilgang til parkeringsanlegget i Haukelandsbakken. Tilgangen legges inn på UiBs adgangskort. Tilgang koster kr 1.950 og gjelder for ett kalenderår om gangen. Det blir ikke gitt anledning til å betale for kortere perioder.

Bestillingsskjema for Haukelandsbakken fylles ut på nettet. Du logger deg inn med ditt UiB-brukernavn og passord.

Vær oppmerksom på at det også kreves gyldig parkeringstillatelse (oblat) for å parkere i Haukelandsbakken. Husk derfor også å fylle ut søknad om oblat dersom dette ikke er gjort.

Leie av garasjeplasser 2018

Garasjeplasser i parkeringshuset i Dokkeveien leies ut på nytt ved hvert årsskifte.

Plassene kan leies ut for inntil et kalenderår. Leiepris for 2018 er kr 5 950 pr år, og kr 2 975 for ½ år. For kortere periode enn ½ år er leien kr 595 pr måned.

Dersom tildelt plass sies opp i løpet av perioden refunderes kun 450,- per mnd. etter oppsigelsesmåneden.

Eventuelt ledige garasjeplasser etter ordinær tildeling blir tildelt etter hvert som søknader kommer inn.  

Søknadsskjema