Hjem

Ansattsider

Behovsmelding bygningsdrift (Lydia)

Innmelding av behov, avvik eller spørsmål.

Drift / Transport og materiell / Renhold / Uteområder

Har du noe du mener vi burde gjøre eller vite om?.
Her kan du melde inn avvik, behov eller spørsmål som kan oppstå.
Du har mulighet til å melde inn følgende:

  • Belysning, knuste stikkontakter og annen elektro (ikke IT som meldes til BRITA)
  • Varme og ventilasjon
  • Renhold og avfall
  • Dører og vinduer
  • Kraner og toaletter som lekker
  • Utvendig: tagging, løse heller, hull i asfalt, park, trapper og ramper etc.
  • Transport og materiell (Kun ansatte)

 TIL BEHOVSMELDING                      Om utfylling av behovsmelding

 

Akutte behov, eksempelvis større lekkasjer, meldes vakttelefonen 55 58 80 81

 

Ombygging og vedlikehold:
Behov og ønsker som ikke er driftsrelatert, ønske om flere kontorarbeidsplasser, generell oppussing av lokale, nye/flere møbler, ombygginger osv. meldes til fakultetet som tar dette videre til EiA