Hjem
Ansattsider

Behovsmelding bygningsdrift (Lydia)

Innmelding av behov, avvik eller spørsmål.

Hovedinnhold

Drift / Transport og materiell / Renhold / Uteområder

Har du noe du mener vi burde gjøre eller vite om?.
Her kan du melde inn avvik, behov eller spørsmål som kan oppstå.
Du har mulighet til å melde inn følgende:

  • Belysning, knuste stikkontakter og annen elektro (ikke IT som meldes til BRITA)
  • Varme og ventilasjon
  • Renhold og avfall
  • Dører og vinduer
  • Kraner og toaletter som lekker
  • Utvendig: tagging, løse heller, hull i asfalt, park, trapper og ramper etc.
  • Transport og materiell (Kun ansatte)

 TIL BEHOVSMELDING       

Hvordan logge seg på Lydia (behovsmelding)            

Om utfylling av behovsmelding

Akutte behov, eksempelvis større lekkasjer, meldes vakttelefonen 55 58 80 81

Ombygging og vedlikehold:
Behov og ønsker som ikke er driftsrelatert, ønske om flere kontorarbeidsplasser, generell oppussing av lokale, nye/flere møbler, ombygginger osv. meldes til fakultetet som tar dette videre til EiA