Hjem
Ansattsider

Pressemelding

En lettlest tekst som trekker frem det nye og vesentlige i saken din, er et godt utgangspunkt for å vekke medienes interesse.

Hovedinnhold

Når du skal tipse media om en nyhet, må du forklare tydelig hva saken handler om. I pressemeldingen tar du med de viktigste poengene, og svarer på spørsmål som du tror en journalist vil stille.

I de fleste tilfeller anbefaler vi å sende teksten til én utvalgt redaksjon eller journalist. Når journalisten får et tips eksklusivt, øker det sjansen for at saken din får omtale. Hvis du har en stor nyhet som mange medier er interesserte i, kan det være effektivt å sende pressemeldingen til mange samtidig.

Hva er hovedbudskapet ditt? Hvem vil du nå? Hva vil du oppnå?

Ta kontakt med en kommunikasjonsrådgiver i god tid på forhånd. Vi kan gi råd og sende ut pressemeldinger til vårt kontaktnett i media.

En pressemelding skal inneholde en nyhet. Fortell det viktigste først, og forklar hva saken betyr for folk flest.

Formuler deg kort (maks en halv A4-side). Skriv enkelt og konkret. Bruk dagligspråket som norm.

Før opp en kontaktperson med telefon (mobil) og e-post, og sørg for at denne er tilgjengelig når meldingen sendes ut.

Gode bilder og illustrasjoner øker sjansen for gjennomslag i media. Trykte medier må ha bilder i høy oppløsning. Send bare ut materiale du har rettigheter til, og som pressen kan trykke kostnadsfritt.

Gjør journalisten nysgjerrig med en god tittel i emnefeltet på e-posten. Legg pressemeldingen i selve e-posten (ikke i vedlegg), så de straks kan se hva det handler om.

Ring gjerne i tillegg for å høre om redaksjonene har fått pressemeldingen og om de kommer til å følge opp saken.