Hjem
Ansattsider

Internasjonal mediekontakt

Har du en forskningsnyhet av interesse for et stort publikum utenfor Norge?

Hovedinnhold

Kommunikasjonsavdelingen kan sende ut pressemeldinger om ny UiB-forskning. Som hovedregel skjer dette i forbindelse med publisering i anerkjente, internasjonale fagtidsskrifter.

Ta kontakt med oss i god tid – gjerne allerede mens du arbeider med artikkelen eller straks du får vite at den er antatt. Send en e-post til desk@uib.no.

Skriv en kort tekst med hovedpoeng fra din forskning og viktige fakta. Tenk på hva som kan interessere en vanlig avisleser eller TV-seer.

Hvis vi kan prioritere din sak, skriver vi en pressemelding/nyhetssak rettet mot et allment publikum.

Gode bilder eller filmopptak øker sjansen for at saken blir plukket opp.

Vær forberedt på at internasjonal lansering krever tid og innsats fra deg som forsker. Du må selv være kontaktperson for pressehenvendelser som måtte komme, gjerne i samarbeid med en kollega. Hvis saken slår an internasjonalt, kan du få flere titalls henvendelser i løpet av få dager.

Vi bruker pressemeldingstjenestene Alpha Galileo og EurekAlert! som sprer forskningsnyheter til mange tusen journalister over hele verden. Vår erfaring er at en pressemelding med et godt nyhetspoeng ofte blir fanget opp og sitert av internasjonale medier. I Norge foretrekker journalistene derimot å få eksklusive tips.