Hjem
Ansattsider

Sosiale medier

Gode råd for ansatte som bruker sosiale medier.

Hovedinnhold

Sosiale medier er et viktig supplement til andre kommunikasjonskanaler og bidrar til å fremme Universitetet i Bergens interesser.

Universitetet i Bergen oppfordrer ansatte til å bruke sosiale medier. I tråd med anbefalinger gitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), er det derfor utarbeidet en liste med gode råd for ansatte som bruker sosiale medier. 

Råd til UiB-ansatte om bruk av sosiale medier

 • Gjør deg kjent med mediet: Ytringer i sosiale medier kan spres fortere enn via tradisjonelle medier og kan lettere fortolkes og kommenteres av andre personer. Husk at du ikke har noen angreknapp og vær bevisst på hva du ytrer.
 • Vær tydelig på hvem du er: Skillet mellom din rolle som ansatt og din private rolle kan være mer uklart i sosiale medier enn i andre sammenhenger. Vær åpen om at du arbeider ved UiB dersom du kommenterer saker på nett hvor dette er relevant. Vær bevisst på å understreke hva som er din personlige mening i sammenhenger der du kan bli oppfattet som representant for UiB.
 • Arbeidslivets regler gjelder også for sosiale medier: Tenk igjennom om innlegg kan være i konflikt med retningslinjer, lojalitetshensyn og øvrige regler du som ansatt er bundet av.
 • Led spørsmål og henvendelser inn mot formelle kanaler: Brukere av sosiale medier kan ha lav terskel for å formidle personlig informasjon. Husk at universitetet ikke skal drive saksbehandling i sosiale medier. Henvendelser som krever saksbehandling skal henvises til riktig instans ved UiB (generell kontakt her). Svar gjerne på faglige spørsmål og kommentarer når du mener det ligger innenfor ditt kompetansefelt.
 • Følg god nettskikk: Følg nettetiketten i den kanalen du opererer i og tilpass meldinger ut fra avsender, form og innhold.

 

UiB i sosiale medier

Offisiell tilstedeværelse i sosiale medier kan være et nyttig supplement til den offisielle informasjonen fra uib.no. En slik tilstedeværelse må være gjennomtenkt, det bør avsettes ressurser til å arbeide med dette, samtidig som arbeidet med å holde høy kvalitet på de offisielle nettsidene (uib.no) ikke svekkes.

 • Planlegg og tenk langsiktig: Bestem mål, målgruppe og språk før det opprettes en tjeneste i et sosialt medium. Sørg for tid til å følge opp. Korte og hyppige meldinger er bedre enn lange og sjeldne.
 • Dyrk samtalen og toveiskommunikasjonen: Ikke bruk sosiale medier som en salgs- eller reklamekanal.
 • Sjekk fakta og oppgi kilder: Viderebring ikke rykter. Beklag og rett opp feil snarest mulig.
 • Svar raskt: Svar helst samme dag som et spørsmål eller innlegg er postet. Det reduserer risikoen for at feil og misforståelser får spre seg.
 • Råd for navngiving og administrering: Det er opp til hvert fakultet, institutt, forskergruppe, forskerskole, prosjekt eller studieprogram å vurdere nytten av å være representert i sosiale medier med profiler og kontoer. For å synliggjøre universitetets tilknytning til denne representasjonen og hindre at slike profiler/kontoer blir avhengige av enkeltpersoner, anbefales følgende praksis:

 

Facebook

 • En enhet som ønsker å være på Facebook, oppfordres til å opprette en egen "Side".
 • La navnet på siden avsluttes med "UiB" (f.eks. "Det juridiske fakultet, UiB").

Twitter

 • Inkluder gjerne "UiB" i navnet på profilen (f.eks. "UiB_Jus" eller UiBJusFak").
 • Fyll ut fullstendig navn i "bio"-feltet av profilen. Inkluder gjerne en lenke til den offisielle nettsiden.