Hjem
Ansattsider

Økonomisystemer

Oversikt over økonomi- og rapporteringssystemer ved Universitetet i Bergen

Vær obs på at:

  • for å få tilgang til våre økonomisystemer må en være tilkoblet UiBs nettverk med kabel

  • den nye portal-løsningen fungerer best om en benytter Internet Explorer

    • velges Portal.uib.no i pc-ens startmeny, vil portalen åpnes i Internet Explorer.
      Fest den gjerne til menylinjen.

    • brukes lenkene nedenfor bør de åpnes i Internet Explorer

______________________________________________________________________


Bestillingssystem (Basware PM)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS for å bestille varer og tjenester.

Innkjøpsportalen
Pålogging til BasWare PM
 

Inngående Fakturabehandling (Basware IP)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, NSD AS og CESSDA ERIC for å behandle inngående fakturaer.

Pålogging til Basware IP: https://portal.uib.no


Økonomisystemet Oracle (OAPRD)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, NSD AS og CESSDA ERIC for utgående fakturabehandling i AR Kundemodul, samt av UiB og Uni Research AS for Prosjektadministrasjon i PA-modul.

Pålogging til Oracle: https://portal.uib.no

Velg BOT-startsiden for å logge på Kursbasen (OAKURS) og se driftsmeldinger om OAPRD/OAKURS.
Velg OAPRD for å komme direkte inn i produksjonsbasen OAPRD.


Lønn- og Personalsystemet (HR - portalen)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS til å registrere lønns- og personalopplysninger avhengig av hvilken rolle en har og tilgang en får i portalen.

Pålogging til Personalportalen


Rapportverktøy – Discoverer og Tableau

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, og CESSDA ERIC til å kjøre ut økonomirapporter fra Basware PM/IP og Oracle/OAPRD.

Pålogging til Discoverer: https://portal.uib.no
 

E-ompostering

E-omposteringsløsningen brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS. I E-omposteringsmappen ligger forskjellige skjema som skal brukes når en skal lage internfaktura, regnskapskorreksjon og utbetaling uten faktura (kun UiB) som skal behandles i fakturabehandlingssystemet Basware IP.

Pålogging til E-ompostering: https://portal.uib.no

            

Brukerstøtte alle systemer (Issue Tracker)

Henvendelser vedrørende Økonomiavdelingen sine systemer registreres i Issue Tracker, gruppe "Regnskap", "Bestilling til Betaling" og "Paga" hvis henvendelsen gjelder HR-portalen.

Pålogging til Issue Tracker

 

Tilgang til systemene

Det må søkes om tilgang til Økonomiavdelingen sine systemer. En forutsetning for å få tilgang er blandt annet at man må ha brukerkonto ved UiB.
Søknad om administrative systemer må fylles ut.

Gjelder tilgangen BasWare PM/IP må også skjemaet BasWare – Rolleregister fylles ut og legges ved søknaden.

Personalportalen har eget søknadskjema.