Hjem
Ansattsider

Økonomisystemer

Oversikt over gamle og nye økonomi- og rapporteringssystemer ved Universitetet i Bergen

Vær obs på at pålogging til systemene gjøres enten direkte via nettleser eller via portal.uib.no. For å bruke portal.uib.no må en være koblet til UiB nettverket (med kabel, trådløst eller vpn).

Gamle systemer til og med regnskapsår 2020


Bestillingssystem (Basware PM)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS for å bestille varer og tjenester.

Inngående Fakturabehandling (Basware IP)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, NSD AS og CESSDA ERIC for å behandle inngående fakturaer.

Pålogging til Basware IP: https://portal.uib.no


Økonomisystemet Oracle (OAPRD)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, NSD AS og CESSDA ERIC for utgående fakturabehandling i AR Kundemodul, samt av UiB og Uni Research AS for Prosjektadministrasjon i PA-modul.

Pålogging til Oracle: https://portal.uib.no

Velg BOT-startsiden for å logge på Kursbasen (OAKURS) og se driftsmeldinger om OAPRD/OAKURS.
Velg OAPRD for å komme direkte inn i produksjonsbasen OAPRD.


Lønn- og Personalsystemet (HR - portalen)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS til å registrere lønns- og personalopplysninger avhengig av hvilken rolle en har og tilgang en får i portalen.

Pålogging til Personalportalen


Rapportverktøy – Discoverer og Tableau

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, og CESSDA ERIC til å kjøre ut økonomirapporter fra Basware PM/IP og Oracle/OAPRD.

Pålogging til Discoverer: https://portal.uib.no
 

E-ompostering

E-omposteringsløsningen brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS. I E-omposteringsmappen ligger forskjellige skjema som skal brukes når en skal lage internfaktura, regnskapskorreksjon og utbetaling uten faktura (kun UiB) som skal behandles i fakturabehandlingssystemet Basware IP.

Pålogging til E-ompostering: https://portal.uib.no

Brukerstøtte alle systemer (hjelp.uib.no)

Meld inn ditt behov på hjelp.uib.no. Velg "kontakt oss" og send inn skjema.

Pålogging til hjelp.uib.no

Tilgang til systemene

Det må søkes om tilgang til Økonomiavdelingen sine systemer. En forutsetning for å få tilgang er blandt annet at man må ha brukerkonto ved UiB.
Søknad om administrative systemer må fylles ut.

Gjelder tilgangen BasWare PM/IP må også skjemaet BasWare – Rolleregister fylles ut og legges ved søknaden.

Personalportalen har eget søknadskjema.

Nye systemer fra 01.01.21

Alle ansatte skal fra 1.januar 2021 bruke det nye økonomisystem (Unit4 ERP).

Systemet ivaretar alle økonomiprosesser, slik som:

  • Bestillinger
  • Inngående- og utgående fakturabehandling
  • Prosjektøkonomi
  • Anleggsbehandling.

I tillegg er det utviklet eget system for å ivareta omposteringer (regnskapskorreksjoner og andre interne transaksjoner).
Rapporteringssystem (Tableau) videreføres som dagens datavarehus og rapportverktøy løsning.

Pålogging til systemene gjøres enten direkte via nettleser eller via portal.uib.no.

Økonomisystem (Unit4 ERP)

Logg på her: https://regnskap-agruh01.dfo.no/AgrUH01/?idp=feide

Eller via portal.uib.no

Bruksanvisning til hvordan du logger deg på finner du her. 

Omposteringsløsning

Tilgang til omposteringsløsningen betinger at man har rollen 'Bilagsbehandler' i Unit4 ERP.

Pålogging via ikon på portal.uib.no

Rapportverktøy – Tableau

I Tableau finner man rapporter i både gamle og nye systemer.

Logg på her: https://prudens.uhad.no/#/signin

Eller via portal.uib.no. Dersom man skal se på blanketter (f.eks fakturablanketter) i gamle systemer så må man logge på via portal.uib.no.

Lønn- og personalsystemet (Selvbetjeningsportalen)

Les mer om Selvbetjeningsportalen her,
Pålogging her:  https://login.dfo.no/?idp=feide&service=selvbetjeningsportal 
Eller via portal.uib.no

Bruksanvisning til hvordan du logger deg på finner du her. 

Tilgang til systemene

Det må søkes om tilgang til Økonomiavdelingen sine systemer. En forutsetning for å få tilgang er blant annet at man har brukerkonto ved UiB.

Slik søker du om tilgang: 

  • Fyll ut dette skjemaet. OBS: du må være koblet til VPN for å få tilgang til skjemaet.
  • Deretter må det sendes til økonomiavdelingen via UiBhjelp