Hjem
Ansattsider

Gamle systemer til og med regnskapsår 2020

Oversikt over gamle økonomi- og rapporteringssystemer ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Vær obs på at pålogging til systemene gjøres enten direkte via nettleser eller via portal.uib.no. For å bruke portal.uib.no må en være koblet til UiB nettverket (med kabel, trådløst eller vpn).

Gamle systemer til og med regnskapsår 2020


Bestillingssystem (Basware PM)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS for å bestille varer og tjenester.

Inngående Fakturabehandling (Basware IP)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, NSD AS og CESSDA ERIC for å behandle inngående fakturaer.

Pålogging til Basware IP: https://portal.uib.no


Økonomisystemet Oracle (OAPRD)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, NSD AS og CESSDA ERIC for utgående fakturabehandling i AR Kundemodul, samt av UiB og Uni Research AS for Prosjektadministrasjon i PA-modul.

Pålogging til Oracle: https://portal.uib.no

Velg BOT-startsiden for å logge på Kursbasen (OAKURS) og se driftsmeldinger om OAPRD/OAKURS.
Velg OAPRD for å komme direkte inn i produksjonsbasen OAPRD.


Lønn- og Personalsystemet (HR - portalen)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS til å registrere lønns- og personalopplysninger avhengig av hvilken rolle en har og tilgang en får i portalen.

Pålogging til Personalportalen


Rapportverktøy – Discoverer og Tableau

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, og CESSDA ERIC til å kjøre ut økonomirapporter fra Basware PM/IP og Oracle/OAPRD.

Pålogging til Discoverer: https://portal.uib.no
 

E-ompostering

E-omposteringsløsningen brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS. I E-omposteringsmappen ligger forskjellige skjema som skal brukes når en skal lage internfaktura, regnskapskorreksjon og utbetaling uten faktura (kun UiB) som skal behandles i fakturabehandlingssystemet Basware IP.

Pålogging til E-ompostering: https://portal.uib.no

Brukerstøtte alle systemer (hjelp.uib.no)

Meld inn ditt behov på hjelp.uib.no. Velg "kontakt oss" og send inn skjema.

Pålogging til hjelp.uib.no

Tilgang til systemene

Det må søkes om tilgang til Økonomiavdelingen sine systemer. En forutsetning for å få tilgang er blandt annet at man må ha brukerkonto ved UiB.
Søknad om administrative systemer må fylles ut.

Gjelder tilgangen BasWare PM/IP må også skjemaet BasWare – Rolleregister fylles ut og legges ved søknaden.

Personalportalen har eget søknadskjema.