Hjem
Ansattsider

Økonomisystemer

Oversikt over økonomi- og rapporteringssystemer ved Universitetet i Bergen

Vær obs på at:

  • for å få tilgang til våre økonomisystemer må en være tilkoblet UiBs nettverk med kabel

  • den nye portal-løsningen fungerer best om en benytter Internet Explorer

    • velges Portal.uib.no i pc-ens startmeny, vil portalen åpnes i Internet Explorer.
      Fest den gjerne til menylinjen.

    • brukes lenkene nedenfor bør de åpnes i Internet Explorer

______________________________________________________________________


Bestillingssystem (Basware PM)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS for å bestille varer og tjenester.

Innkjøpsportalen
Pålogging til BasWare PM
 

Inngående Fakturabehandling (Basware IP)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, NSD AS og CESSDA ERIC for å behandle inngående fakturaer.

Pålogging til Basware IP: https://portal.uib.no


Økonomisystemet Oracle (OAPRD)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, NSD AS og CESSDA ERIC for utgående fakturabehandling i AR Kundemodul, samt av UiB og Uni Research AS for Prosjektadministrasjon i PA-modul.

Pålogging til Oracle: https://portal.uib.no

Velg BOT-startsiden for å logge på Kursbasen (OAKURS) og se driftsmeldinger om OAPRD/OAKURS.
Velg OAPRD for å komme direkte inn i produksjonsbasen OAPRD.


Lønn- og Personalsystemet (HR - portalen)

Systemet brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS til å registrere lønns- og personalopplysninger avhengig av hvilken rolle en har og tilgang en får i portalen.

Pålogging til Personalportalen


Rapportverktøy – Discoverer og Tableau

Systemet brukes av Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS, og CESSDA ERIC til å kjøre ut økonomirapporter fra Basware PM/IP og Oracle/OAPRD.

Pålogging til Discoverer: https://portal.uib.no
 

E-ompostering

E-omposteringsløsningen brukes av Universitetet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre AS. I E-omposteringsmappen ligger forskjellige skjema som skal brukes når en skal lage internfaktura, regnskapskorreksjon og utbetaling uten faktura (kun UiB) som skal behandles i fakturabehandlingssystemet Basware IP.

Pålogging til E-ompostering: https://portal.uib.no

            

Brukerstøtte alle systemer (hjelp.uib.no)

Meld inn ditt behov på hjelp.uib.no. Velg "kontakt oss" og send inn skjema.

Pålogging til hjelp.uib.no

 

Tilgang til systemene

Det må søkes om tilgang til Økonomiavdelingen sine systemer. En forutsetning for å få tilgang er blandt annet at man må ha brukerkonto ved UiB.
Søknad om administrative systemer må fylles ut.

Gjelder tilgangen BasWare PM/IP må også skjemaet BasWare – Rolleregister fylles ut og legges ved søknaden.

Personalportalen har eget søknadskjema.