Hjem
Ansattsider

NSD

Regnskapsskjema for firma 05 Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste - NSD

Refusjon av utlegg (Personfaktura)
Personfaktura
Personfaktura utland (Refusjon av utlegg / Tilskudd til person)

Anvisningsskjema
Anvisning - blank
Anvisningskjema utenlandske faktura

Forskudd og oppgjør mot forskudd
Ekskursjonsforskudd
Andre forskudd
Oppgjør mot forskudd

Omposteringer
Hovedboksbilag/ompostering

Kundemodul
Registrere ny eller endre kunde
Registrere  flere nye eller endre flere kunder
Fakturagrunnlag
Kreditnotagrunnlag
Tvisting av faktura